Актуални Новини, Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.04.2020 г. КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  09.04.2020 г.

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

 

Работни  места за специалисти с висше образование

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование

1   Помощник – готвач

3   Продавач – консултант

2   Машинен оператор, производство на картонени изделия

1   Формовчик

1   Термист

1   Монтажник, дограма

10  Шивач, мъжко/дамско облекло

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ

Ул.”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038