Актуални Новини, Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.07.2020 г. КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  09.07.2020 г.

 

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  0953 88 371

 

Работни  места за специалисти с висше образование

1   Ветеринар

1   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование

1   Помощник – готвач

2   Продавач – консултант

2   Машинен оператор, производство на картонени изделия

1   Шивач

1   Гладач

10 Шивач мъжко-дамско облекло

5   Водач селскостопански машини

2   Ветеринарен техник (фелдшер)

4   Работник животновъд

1   Механик земеделски машини

2   Личен асистент

2   Резач, камъни

5   Работник, консервна фабрика

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ

Ул.”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038