Актуални Новини, Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 12 юли КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371, съобщава свободни работни места към 12 юли 2017г. -работни места за пециалисти с висше образование: 2 рехабилитатори по ЗИХУ. Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование: 1 пълнач; 10 шивачи мъжко/дамско облекло, 1 гладач, 3 общ работник, 1 продавач-консултант, 1 монтьор на ел. мрежи и системи, 1 сезонен работник в земеделието, 1 сортировач-опаковач, 2 зереждач промишлено производство, 3 машинен оператор – дърводелство, 5 общ работник – промишлеността, 1 шлосер.