Актуални Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 12.04.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

1 мед.сестра по ЗИХУ

1 педагогически съветник

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2 шивачи мъжко/дамско облекло

5 шивачи  мъжко/дамско облекло

1 продавач-консултант