Актуални Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.04.2018 Г.

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  19.04.2018 г. 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

1 мед.сестра по ЗИХУ

1 педагогически съветник

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2 шивачи мъжко/дамско облекло

5 шивачи  мъжко/дамско облекло

1 продавач-консултант

2 сервитьор

1готвач

1 продавач-консултант

1 опаковач

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА   –  ФИЛИАЛ  ВЪРШЕЦ

ул. ”Христо Ботев”  42, етаж 2 – 0952 74 038

Работни места за средно специално, средно професионално, средно  общо,основно образование

1 сметосъбирач