Актуални Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПРИ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ БЕРКОВИЦА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА
ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371
Работни места за специалисти с висше образование:  2 мед.сестри /по ЗИХУ/
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование:
  1    обслужващ работник промишлено производство
  2    сервитьор
  2    майстор,производство тестени изделия
  1    работник,формиране хранителни продукти
  1    продавач – консултант
  1     шивач
  1     работник,спомагателни шивашки дейности
  1     охранител