Актуални Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  26.04.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

1 мед.сестра по ЗИХУ

1 педагогически съветник

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

3 шивачи  мъжко/дамско облекло

5 шивачи  мъжко/дамско облекло

2 сервитьор

1 готвач

1 продавач-консултант

1 опаковач

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА   –  ФИЛИАЛ  ВЪРШЕЦ

ул. ”Христо Ботев”  42, етаж 2 – 0952 74 038

 Работни места за средно специално, средно професионално, средно  общо,основно образование

1 сметосъбирач