Община Берковица

Свободни финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки

За Вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица

 

            Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м.        август 2013 г., както следва:

            Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29 годишна възраст (член 41 от ЗНЗ)

 

6560 лв.

2.  Насърчаване на работодателите за разкриване на работни места за стажуване (член 46 от ЗНЗ)

1310 лв.

3. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (член 55в от ЗНЗ)

 1120 лв.

4. Насърчаване на работодателите да разкриват “зелени работни места” (чл. 55д от ЗНЗ)

 

 2560 лв.

 

            Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

            Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” –   гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371