Актуални Новини

СГРАДАТА НА ЦОП – КВ. „РАКОВИЦА“ С ПРОМЕНЕНА И ОБНОВЕНА ФАСАДА

75594641_2527157710653932_4100601626216103936_n74472202_564915584078756_2950384280263458816_nЕкипът споделя: „Нашата Любов към това, което правим всеки ден, изразихме чрез този мини-проект, творен и изработван в продължение на месеци от нас самите – така, както отнема месеци, за да подкрепим най-уязвимите семейства и деца в риск.“

75362172_2887380257961204_4815052505144623104_nЦОП за работа с уязвими групи и семейства /кв. „Раковица“/ е социална услуга в Община Берковица, подкрепена от УНИЦЕФ България. ЦОП е интегрирана социална услуга в общността, която предлага социална, психологическа, медицинска, образователна подкрепа, които освен на място в Центъра, се предоставят и по време на ежедневната мобилна работа на екипа.

Целите на услугите и насоката на работа на екипа са насочени към:

– Повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за 74583717_792402314511194_699982658821685248_n76908822_426900691570164_8777556656323035136_nдецата в семейството;

– Намаляване на случаите на отделяне на деца от семейството и превенция на изоставяне на деца;

– Създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие сред високо рискови и уязвими групи;

– Намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция;

– Услуги по семейно планиране и здравна грижа;

– Подпомагане и насърчаване на достъпа до предучилищно и училищно образование;

– Превенция на рисково поведение при уязвими подрастващи;

– Оказване на съдействие на деца със специфични заболявания с цел диагностика и адекватно лечение;

– Работа по промяна на нагласите в сегрегираните общности.

 

Основен фокус в дейността на Центъра и на екипа е осигуряване на подкрепа за децата от 0 до 3 г. и техните семействата, с насока на работа по превенция на рискове, които водят до неглижиране, неподходяща грижа, раздяла от семействата.

 

Екипът на Центъра се състои от социални работници, социални сътрудници, психолог, медицинска сестра, които работят мобилно, на терен, възможно най-близо до уязвимите семейства и деца в общността.

 

За контакти: тел: 0889 23 30 48; фейсбук страница: ЦОП – гр. Берковица, кв. „Раковица“

https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B3%D1%80-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-931290283682383/