Актуални Новини

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Сдружение „Местна инициативна група- Берковица и Годеч” обявява КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ  МЕСТА за привеждане на екипа на Местна инициативна група- Берковица и Годеч в съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.

С условията на обявата за ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на МИГ и за други свободни позиции може да се запознаете на адрес http://www.mig-bg.org/  или лично в офиса на МИГ-    гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет.3, стая 305.  За допълнителна информация: тел.0887319681; 0882503724.