Актуални Новини, Новини

СДРУЖЕНИЕ МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми жители на Общини Берковица, Годеч и Драгоман,
Каним Ви да вземете участие в организираната от МИГ конференция за представяне и обсъждане на разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие.
Конференцията ще се проведе на 18 септември 2023 г. (понеделник), от 10:00 часа в Берковица, малката зала на НЧ “Иван Вазов 1872” Берковица на адрес пл. “Йордан Радичков” № 1

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ като водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.