Актуални Новини

СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА за ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ  за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Представяне на възможностите за финансиране по подхода „Водено от общностите местно развитие” за включване на мерки от ПРСР 2014-2020 и други програми в стратегията на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.

18 Март 2016 г., от 13:00 часа

Детски център Камбанка гр. Берковица.

„МИГ – Берковица и Годеч” ще се радва да посрещне всички свои членове, съмишленици, потенциални бенефициенти, съграждани и заинтересовани лица от общини Берковица и Годеч на събитието.

За допълнителна информация:

тел. 0882 517 203, тел. 0882 503 724