Актуални Новини

СЕВЕРОЗАПАДЕН ФЕСТИВАЛ НА ДУХОВАТА МУЗИКА ОТНОВО В БЕРКОВИЦА

Организатори: Община Берковица и Берковската Духова Музика

Специални гости – Руслан Мъйнов и  оркестър Тимочки Веселяци, Република Сърбия

9 септември 2018 г.,  от обяд до полунощ,  площад  “Йордан Радичков”, гр. Берковица

Р Е Г Л А М Е Н Т

–              Фестивалът е с конкурсен характер.

–              Могат да участват състави до 12 души (за детски групи няма ограничение) с програма  до 20 мин. на oсновна сцена и волна програма на свободната сцена.

–              Журито на фестивала е съставено от 3 души – по 1 представител на Община Берковица  и БЕРКОВСКАТА ДУХОВА МУЗИКА и председател – музикален специалист от медийните партньори. Оценяването е по 10 точкова система в следните критерии: музикалност, виртуозност, артистичност и атрактивност. Протоколите от гласуването се обработват в присъствието на нотариус.

–              Награден фонд: 1-ва награда – 600 лв., 2-ра  награда – 400 лв., 3 -та награда – 200 лв. Всички участници получават диплом и плакет от организаторите.

–              Основната сцена на фестивала е с размер 8 х 6 метра с пълно техническо оборудване. Намира се на площад „Йордан Радичков“, пред Часовниковата кула.

Основната конкурсна програма и концерт на специалните гости  на Основната сцена са от 18.00 ч. до 24.00 ч.

–              Свободната сцена на фестивала е с размер 8 х 4 метра с техническо оборудване за полуакустично озвучаване. Намира се в Градската градина, на площад „Йордан Радичков“, страничен вход на  НЧ „Иван  Вазов – 1872“. Сцената се използва за неформални изяви от 14.00 ч. до 18.00 ч.

–              Участниците предоставят своите права по смисъла на ЗАПСП на организаторите, които си запазват правото да записват, заснемат и разпространяват в цялост и на части изпълненията на групите по време на фестивала по всички, незабранени от закона начини.

–              Разходите за транспорт и евентуално нощуване, както и всички медицински и застраховки живот са за сметка на участниците. Организаторите поемат едно хранене на човек в рамките на деня.

–              Всички участници трябва да бъдат на мястото на провеждане (пл. „Йордан Радичков“) за звукови проби и евентуално настаняване до 14.00 ч. на 9 септември 2018 г.

–              Всички състави и групи участват в дефилето на фестивала от 17.30 ч. до 18.00 ч.

 

За контакт и заявки за участие: Росен Красимиров  тел.+359 88 888 4163,

email: rosen_bdm@abv.bg

БДМ ФЕСТ партньори – Телевизия България Он Ер, Радио Веселина, Радио Беркк-М