Актуални Новини

„СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ В МКБППМН – ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ периода 09.02.2015 год. – 13.02.2015 год. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Берковица организира мащабна инициатива сред всички ученици на територията на общината. Кампанията се реализира в партньорство с Районна прокуратура-Берковица, Районно управление на МВР-Берковица и Дирекция “Социално подпомагане“-Берковица. През цялата седмица всички тези институции ще отворят вратите си, за да посрещнат децата и да ги запознаят със своята дейност, с взаимовръзките помежду си, с функционирането на системата за работа с деца.

Идеята на тази инициатива е да се повиши правната култура на децата, да се постигне по-добра информираност и да се изгради доверие у тях по отношение на институциите. Целта на всички ни е да възпитаме у подрастващите чувство на уважение към законността, зачитане на ценностите на обществото и формиране на гражданско самосъзнание.
В първия ден от инициативата МКБППМН, РП-Берковица, РУ на МВР – Берковица и Д“СП“ – Берковица бяха посетени от 3 групи ученици – на III ОУ “Иван Вазов” и на Гимназия „Д-р Иван Панов“. В МКБППМН децата се запознаха с работата на комисията в двете й основни направления – превенция на асоциалното поведение и провеждането на възпитателни дела по отношение на децата-правонарушители. Освен това със секретаря на комисията беседваха за правата и отговорностите си в чест на навършилата 25 години Конвенция на ООН за правата на детето, за вечерния час, за т.н. „стълба към успеха“.
Децата посетиха и всяка желана от тях институция, партнираща на МКБППМН, и имаха възможността да се запознаят с хората, работещи в тях, да им задават въпроси, да беседват с тях по различни казуси, да се докоснат до работата и служебните им задължения и правомощия. Освен с представителите на МКБППМН, учениците се срещнаха и с прокурор, с полицаи, със социални работници. Навсякъде младите хора проявиха любопитство, интерес и желание да научат повече, а специалистите пък имаха шанса да се заредят и да се вдъхновят от децата и техния ентусиазъм,  чистота и енергия.
В следващите дни предстоят още много срещи в рамките на инициативата „Седмица на отворени врати“ по предварително изготвен и съгласуван между всички участници график.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA