Актуални Новини

СЕЛО БЪРЗИЯ СПЕЧЕЛИ КОНКУРСА ЗА „НАЙ-ЧИСТО НАСЕЛЕНО МЯСТО“

Днес от 10:00 часа в Деня на кмета инж. Милчо Доцов обяви резултатите от конкурса „Най-чисто населено място“. Първото място бе спечелено от село Бързия, чиито кмет получи грамота, 200 лева парична награда и ваучер за 600 лева за облагородяване на населеното място, лично от кмета инж. Доцов. Парична сума от 150 лева, ваучер за 500 лева и грамота получи кметът на село Бистрилица. На трето място се класира село Котеновци с грамота,  ваучер на стойност 400 лева и 100 лева парична награда. Кметът инж. Милчо Доцов се обърна към всички присъстващи с думите: „Искам най-напред  да благодаря на всички. Получи се добра инициатива като цяло. Една голяма част от селата промениха облика си. Призовавам ви да поддържате това, което сте направили, и да подобряваме постигнатото“.

По предложение на комисията по оценяване на населените места кметът връчи и две поощрителни награди- ваучери по 200 лева на кметствaта Гаганица и Лесковец.

Инициативата за „Най-чисто населено място“ стартира на 16 април и продължи до 15 юни 2018 г. Критериите, по които се извърши оценяването на участниците, са:

Чистота на централната част на населеното място.

Чистота на улици.

Чистота на тротоарите.

Поддържане на зелените площи в границите на населеното място.

Състояние на площадките, на които се разполагат контейнерите.

Премахнати локални замърсявания по границите на населеното място и в населеното място.

Наличие на замърсени терени.

 

След награждаване на победителите работната среща продължи по предварително обявения дневен ред.