Актуални Новини

СЕМИНАР ВЪВ ВТОРО ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – БЕРКОВИЦА ПО ПРОЕКТ „ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

photos_project_seminarОбучителен семинар по проект „Еднакви в многообразието”, финансиран от ЦОИДУЕМ, се проведе във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица. Лектор беше д-р Йосиф Нунев – преподавател в СУ. В трите модула на обучението бяха засегнати важни въпроси, свързани със социализацията на деца от етническите малцинства и технологията за работа с техните родители. Интересни за присъстващите учители бяха интерактивните упражнения, предложени в процеса на работа  и дискусиите по наболели проблеми при работа в мултикултурна среда.