Актуални Новини

СЕМИНАР ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА ОС 2 ОТ ПРСР

На 19 юни 2012 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбА Берковица се проведе семинар за „Разясняване на ос 2” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”. В това число в периода 18-19.06.2012 г. мобилна група със същата цел е посетила и населените места в района: гр. Берковица, с. Бокиловци, с. Гаганица, с. Мездрея, с. Слатина, с. Ягодово, с. Костенци, гр. Вършец – с. Драганица, с. Георги Дамяново, с.Чемиш, с. Смоляновци, гр. Чипровци, с. Горна лука, с. Железна, с. Мартиново, с. Митровци, с. Равна, с. Челюстница. В рамките на събитието бяха запознати и информирани пряко потенциалните кандидати – земеделски стопани, с възможностите, които дава Програмата.

Лектори на семинара бяха експерти от Министерството на земеделието и храните. Представени бяха мерки 211, 212, 213, 214, 223 и 226 – цели, бенефициенти, условия за подпомагане, размер на помощта, както и стъпките за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони 2007-2013, ос 2.

Вашият коментар