АКТУАЛНО

СЕСИЯ

С  П  И  С  Ъ  К                                                   

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 21 септември    2012 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  20.09.2012 г. /четвъртък/, от 13.30часа

 1.Докладна -РД-92-00-551 – ОТНОСНО: Отдаване под наем  – публична общинска собственост на „Мобилтел” ЕАД, с площ 10 (десет) кв.м., находящо се на втория етаж в западното крило на училището„Св. св. Кирил и Методий” село Замфирово.

2.Докладна -РД-92-00-527- ОТНОСНО: Обявяване на търг моторни превозни средства – частна общинска собственост.

 3. Докладна -РД-92-00-547- ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на части от сграда, състоящи се от две помещения от ІІ-ри етаж с обща площ 26 кв.м. в Обществена баня в кв.Раковица, град Берковица, публична общинска собственост с идентификатор 03928.515.4.1 за изпълнението на Проект „Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им“

 КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

  20.09.2012 г./четвъртък/, от 16.30 часа

 

1.Докладна -РД-92-00-537/1/- ОТНОСНО: Приемане Отчет  на  ДДЛРГ “Люба Тенева “ гр.Берковица за 2011г. и  Отчет на ДДЛРГ „Люба Тенева” гр.Берковица за периода януари – юни 2012г.

 2.Докладна -РД-92-00-546/1/ -ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на ЦНСТ – гр.Берковица за 2011 г. 

 3.Докладна -РД-92-00-552- ОТНОСНО: Корекция на капиталови разходи , съгласно чл.12 , ал.3 и 4 от ЗДБРБ за 2012 година

 4.Заявление РД-92-00-556- за еднократна помощ от Цветана Григорова Иванова за закупуване на лекарства.

 КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

  20.09.2012 год. /четвъртък/ – 17.30 часа

 1.Докладна -РД-92-00-531 -ОТНОСНО: Информация  на Местната комисия за борба с противообществените прояви на  малолетни и непълнолетни в Община Берковица. Съвместна работа и взаимопомощ  с Детска педагогическа стая , РУ ” Полиция” и Отдел закрила на детето- Берковица. Проблеми и мерки за подобряване на работата на комисията.

 2.Докладна -РД-92-00-548- ОТНОСНО: Приемане План-програма за заседание на ОбС през ІV-то тримесечие на  2012 година.

 3.Докладна -РД-92-00-555 -ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2012-2015г.

4.Жалба -РД-92-00-535- от Мариета Алексиева Григорова

 КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

  19.09.2012 г. /сряда/ –  16.00 часа

 1.Докладна -РД-92-00-543 -ОТНОСНО: Прeдоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при установени граници на земеделските имоти, за които е издадено  решение на Общинска служба по земеделие за признаване правото за предоставяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници в землища на община Берковица –

Имот с № 03928.45.46; площ на имота: 3.002 дка; начин на трайно ползване: Ливада; категория на земята при неполивни условия: Осма; намиращ се в местността: „Младеновото”, представляващ част от имот № 03928.45.46-земи от Общинския поземлен фонд, землище гр. Берковица.

 2.Докладна -РД-92-00-544 -ОТНОСНО: Прeдоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при установени граници на земеделските имоти, за които е издадено  решение на Общинска служба по земеделие за признаване правото за предоставяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници в землища на община Берковица –

Имот с № 702015; площ на имота: 5.609 дка; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: Седма; намиращ се в местността: „Пункалец”, представляващ част от имот № 702005-земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Гаганица.;Имот с № 703008; площ на имота: 2.800 дка; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: Седма; намиращ се в местността: „Пункалец”, представляващ част от имот № 703005-земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Гаганица.

 КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

   18.09.2012 г. /вторник/, от 13.30 часа

 1. Заявление РД-92-00-556- за еднократна помощ от Цветана Григорова Иванова за закупуване на лекарства.

 КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  18.09.2012 год. /вторник/ – 15.00 часа

 1.Докладна -РД-92-00-550 -ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки № 4 и № 5 в група „З” в ж-к „Изгрев” с площ от 18 м2.

 2.Докладна -РД-92-00-549 -ОТНОСНО: Разпореждане с общински недвижим имот  в село Гаганица, община Берковица с площ от 10,55-десет петдесет и пет кв.м.

 3.Докладна -РД-92-00-554- ОТНОСНО: Даване на  съгласие да бъде извършено нужното пре-проектиране на  подпорната  и  да се  изпълни   по действителното трасе  на  река  Берковска по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/018, за изпълнение на проект с наименование Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около Гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв.”Раковица”

 КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

  19.09.2012 год. /сряда/ – 17.30 часа

НЯМА

 КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

  19.09.2012 год. /сряда/ – 14.00 часа

 НЯМА

ИЗГОТВИЛ:

            /Златина Петрова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието на Иванка Илиева ул. “Захари Стоянов“ №1, с. Боровци, общ. Берковица ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-439 (6)

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ивановден
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПО ПОВОД ИВАНОВДЕН

Уважаеми съграждани,скъпи именици, Ивановден е! Православната църква чества празника на Св. Йоан Кръстител.В община Берковица 685 наши съграждани носят името

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (260) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (10) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (5) заповед (7) заповеди на кмета (23) информационна среща (4) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Берковица уведомява всички кандидати, подали заявление за длъжността „Домашен помощник“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0115-С01 „Грижа в дома в

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Отчет на кмета
Актуални Новини

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Уважаеми г-н председател,Уважаеми общински съветници,Уважаеми съграждани, Преди четири години приех предизвикателството да бъда кмет на Община Берковица, водена от убеждението,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.