Актуални Новини

СЕСИЯ

IMG_1788Общинските съветници приеха Бюджет 2013 на Община Берковица на днешното си заседание. Гост на сесията бе народният представител Петър Якимов, който взе отношение по важни за общината въпроси и разясни на съветниците основни процедури, които са задвижени. Финансовата рамка получи подкрепата на 20 местни парламентаристи, а един се въздържа. Бюджетът бе одобрен след дебат, като бяха IMG_1790отправени конкретни питания и предложения. Бюджет 2013 е социално ориентиран. Това стана ясно по време на сесията. Община Берковица заедно със средствата по извънбюджетната сметка стартира с един много добър бюджет в сравнение с предходните години, заяви кметът Димитранка Каменова. Кметът  допълни още, че  са увеличени  плановите разходи за детска ясла,училища, детски градини , социални домове, кметства и музеен комплекс,  голямата част от второстепенните разпоредители са останали с добри  преходни остатъци – от 1 000 до 70 000 лв. На база плана и отчетените разходи по мероприятия за 2012 г. и в  резултат на предприетите действия, очакванията на общинското ръководство са, че  въпреки трудностите  всички мероприятия ще функционират нормално и през 2013 г.  Дейностите на детските градини, детската ясла и социален патронаж отново ще бъдат дофинансирани като събираните такси не се увеличават и покриват по-малко от половината разходи за тези социални услуги.

И през 2013 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като очакванията са да се надвиши постигнатото за 2012 година.  Смело можем да прогнозираме, че въпреки трудностите и през 2013 години ще запазим финансовата стабилност на общината и ще преизпълним плана чрез привличане на средства по програми и проекти”, каза в заключение кметът Димитранка Каменова.

На заседанието бе приет и Отчета за изпълнение на Бюджет 2012, както и  Туристическия , Културния и спортен календар на Община Берковица за 2013 година. Повече подробности от заседанието след обработка на материалите.

 

Вашият коментар