Актуални Новини

СЕСИЯ

Преди провеждането на редовното заседание на ОбС Берковица Величкия Епископ Сионий отправи послание към местния парламент. От името на Видинския митрополит Дометиан, епископ Сионий благослови общинските съветници, като им пожела успех, просперитет, благоденствие и мир. Той дари новите издания на Библията на Общинския съвет и обяви, че следващия тираж на Светото писание ще бъде разпространено в църквите за хората.

 Първа и втора точка от дневния ред бяха Отчети за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2011 година на „ВИК” ЕООД гр. Берковица и „ВИК – Бързийска вода” ЕООД с. Бързия. В залата присъстваха и управителите на двете дружества. Стана ясно, че  общинските  фирми отчитат лоши финансови резултати, тежко състояние на водопроводната мрежа и тенденция към увеличаване на авариите в града и селата на общината. От ВИК  Берковица поискаха учеличение на цената на водата с 0,30 ст., на което кметът Димитранка Каменова отговори, че „винаги съм смятала, че трябва да има някакви разумни граници”. Г-жа Каменова допълни, че държи да има строга финансова дисциплина в дружеството, и че трябва да се обърне внимание на качеството на питейната вода. Общинското ръководство няма да позволи  цената на водата  да надвиши социално поносимата граница.След продължителни дебати съветниците взеха решение на следваща сесия да се обсъди внимателно цената на водата и да се работи по въпроса за сливане на двете дружества, защото съгласно Закона за водите, на територията на една община може да има само едно ВИК дружество. По трета и четвърта точка от дневния ред съветниците делово обсъдиха и приеха внесените докладни, а кметът и председателят на ОбС отговориха на зададените им въпроси.

Вашият коментар