Актуални Новини

СИГНАЛНО ПИСМО

Във връзка със започване на есенните селскостопански дейности, зачестиха случайте на изнасяне на кал върху пътната настилка на Републиканската пътна мрежа на територията на Област Монтана, което е предпоставка за затрудняване движението на МПС и за предизвикване на ПТП. От АПИ Областно пътно управление Монтана  напомнят, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, в обхвата на пътя е забранено влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяване на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали. Собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори преди излизане на път от Републиканската пътна мрежа трябва да почистят от кал селскостопанската и земеделската техника, тракторите и специализираната строителна техника /ако притежават такава/. При констатиране на горепосоченото нарушение съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, физическите лица се наказват с глоба от 200 до 500 лева, съгласно чл. 52, ал. 1 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата, при повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лева. За юридическите лица  и едноличните търговци се налага имуществена санкция при нарушение по чл. 52 в размер от 1000 до 5 000 лева, а при нарушение на чл. 53 в размер от 3000 до 8000 лева, от Администратично-наказателните разпоредби от Закона за пътищата. При повторно нарушение по чл. 52 глобата е в размер от 2000 до 7000 лева, а по чл. 53 – глобата е в размер от 4000 до 12 000 лева за юридическите лица и едноличните търговци.