Актуални Новини

СКК „БЕРКВИТИС” С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ”

Спортен карате клуб „Берквитис” подписа договор с Министерството на физическото възпитание и спорта за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програма „Спорт за децата в детските градини”. Проекта е на стойност 3000 лв. Партньори по проекта са Община Берковица, Централен полицейски карате джу джицу клуб и Българска джу джицу федерация. Основната цел на проекта е приобщаване и насърчаване на децата към спортни занимания, развитие на техните физически качества, както и превенция на агресията сред тях, която е основен проблем в днешно време. Проекта включва практически занимания на деца от предучилищна възраст по самозащита (спорт джу джицу и карате), които ще получат начална представа за начините на самозащита, принципите на уважение, самодисциплина и способите за изграждане на физически и волеви качества. Дейностите по проекта ще се реализират в ЦДГ „Малина”, ЦДГ „Звънче” и ЦДГ „Пролетна дъга”, град Берковица. Продължителността на проекта е 6 месеца: от 05.11.2012 г. до 10.05.2013 г.

Вашият коментар