Актуални Новини

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА „МИГ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

На 17.07. 2013 г.  г-жа Димитранка Каменова, председател на УС на „МИГ Берковица и Годеч” подписа два договора за  отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г. Ползвател на помощта  по единия договор е ЗП Даниел Митков Костов гр. Берковица.Проектът е за закупуване редосеялка за окопни култури -6 редова с торовнасяне. Одобрената субсидия е на стойност 8 880.00 лв. Другият подписан договор е с фирма „АУТОАВАНГАРД 2010“ ЕООД гр. Годеч. Проектът е за „Закупуване на оборудване за Автосервиз в гр.Годеч” 37 717.70 лв.

На 12.07. 2013г.  „МИГ Берковица и Годеч“ подписа договор  за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г. Ползвател на помощта е ,,Колинс 1” ЕООД гр. Берковица.Проектът е за закупуване на машини за мебелно производство. Одобрената субсидия е на стойност 20 341.13 лв.

На 10.07. 2013 г. „МИГ Берковица и Годеч“  подписа първия договор за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г. Ползвател на помощта е ,,Румакс 63” ЕООД гр. Годеч.Проектът е за закупуване на специализирана земеделска техника- трактор John Deere. Одобрената субсидия е на стойност 98 670.21 лв.