Актуални Новини, Новини

СЛУЖЕБНИЯТ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ПОСЕТИ ДНЕС 4. ОУ БЕРКОВИЦА

СЛУЖЕБНИЯТ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ПОСЕТИ ДНЕС 4. ОУ БЕРКОВИЦА

Служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков посети днес 4. ОУ “Георги С. Раковски” – Берковица.
На работната среща присъстваха и Таня Йонова – Директор на учебното заведение, Трайка Трайкова – Началник на РУО Монтана, Екатерина Попова – Директор на дирекция „Връзки с обществеността“ в МОН, Веселин Найденов – Старши експерт ОНЕ в РУО Монтана и председател на екипите за обхват на територията на област Монтана по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, Венета Асенова – Главен експерт „Образование“ в Община Берковица, Валентин Миланов – Главен специалист „Етнически и ромски въпроси“ в Община Берковица, Анжела Кадийска – психолог в училището.
Основна тема на разговора между присъстващите бе прилагането на Механизма за обхват и начините за превенция отпадането на деца от образователната система. Дискутирани бяха способите за мотивиране на подрастващите да придобиват знания в училищна среда и средствата за привличане на родителите към училищния живот. Споделени бяха добри практики от дейности на училището, РУО Монтана и Община Берковица, свързани с осигуряването на достъп до качествено образование и недопускане отпадането на децата и учениците от образователната сфера.
Посещението на просветния министър продължи със срещи с учителите и учениците от учебното заведение, както и с деца от квартала, които не посещават учебни занятия.
На организираната пресконференция пред входа на училището проф. Денков даде добра оценка за работата на учителите в 4. ОУ “Георги С. Раковски”. Отбеляза добрата работа на българските учители по време на пандемията от коронавирус при обучението на децата в електронна среда. Министърът заяви: “За нас е важен всеки ден в училище, защото външното оценяване в края на миналата учебна година показа, че има изоставане по време на стоенето в къщи”.
Николай Денков съобщи, че към момента под карантина са 1,27 на сто от учителите и 1,39 на сто от учениците в страната. В област Монтана карантинираните обаче са повече – около 2,7 на сто от учителите и учениците. Регионалните здравни инспекции по места могат да наложат допълнителни ограничителни мерки, включително и преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда. За нас е ясно, че през следващите 30-40 дни епидемичната обстановка няма да е спокойна, но е и важен всеки ден на децата в училище, обяви министърът.
От Регионалното управление на образованието в Монтана съобщиха, че около 2400 деца в област Монтана през последната година са заминали в чужбина с родителите си, като само някои от тях после са се върнали да учат по родните си места.