Архив

СМР по: „Рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0+000 до км 6+000” , „ Рехабилитация път ІV-81042 Отклонение с. Мездрея от км 0+000 до км 2+000” и „ Рехабилитация път ІV-81205 Отклонение с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 1+600”

СМР по: „Рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0+000 до км 6+000”, „ Рехабилитация път ІV-81042 Отклонение с. Мездрея от км 0+000 до км 2+000” и
„ Рехабилитация път ІV-81205 Отклонение с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 1+600”

ОТТЕГЛЕНА

Вашият коментар