Архив

Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2013/2014 година по обособени позиции

„Снегопочистване  и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2013/2014 година по обособени позиции“ както следва:

1. „Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица  и 3 км републикански път за сезон 2013-2014 г.”;

2. „ Зимно подържане и снегопочистване на 51.8 км общински пътища и 26 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2013-2014 г.”;

3. „Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV-81029, в участъка от гр.Берковица до х. „Ком” за сезон 2013-2014 г.”,

съгласно одобрени технически спецификации.

 

1. Решение за откриване

2. Обявление

3. Документация за участие