Архив

Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2012/2013 година по обособени позиции

„Снегопочистване  и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2012/2013 година по обособени позиции” както следва:

1. „Снегопочистване и зимно подържане на 68.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица в и 3 км републикански път за сезон 2012-2013 г.”;

2. „ Зимно подържане и снегопочистване на 51.8 км общински пътища и 26 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2012-2013 г.”;

3. „Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV-81029, в участъка от гр.Берковица до х. „Ком”, съгласно одобрени технически спецификации.

 

 

Ценовите предложения ще бъдат отворени на 20.11.2012 г. в 10:00 часа в стая 202 в Общинска администрация Берковица.

 

 

1. Решение за откриване на процедурата

2. Обявление

3. Документация

4. Техническа спецификация

5. Образци

6. Решение за прекратявана по обособени позиции 1 и 3

Вашият коментар