Архив

„Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2014/2015 година по обособени позиции”

„Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2014/2015 година по обособени позиции” както следва:

  1. „Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км републикански път за сезон 2014-2015 г.”;
  2. „ Зимно подържане и снегопочистване на 51.8 км общински пътища и 28 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2014-2015 г.”;
  3. „Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV-81029, в участъка от гр.Берковица до х. „Ком” за сезон 2014-2015 г.”

1. Решение

2. Обявление

3. Документация

4. Протоколи

5. Решение за избор на изпълнител