Актуални Новини

СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН БЮДЖЕТ 2013 ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛА, ДАНЪЦИ И ТАКСИ

IMG_1761Няма да се повишават данъци и такси в Община Берковица през 2013-та година, а Бюджет 2013 е социално ориентиран. Това стана ясно по време на проведеното днес 8 февруари 2013 г.  обществено обсъждане на проекта за Бюджет- 2013 на Община Берковица  с участието на общинското ръководство, представители на институции, второстепенни бюджетни разпоредители  и  граждани. През миналата IMG_17632012 г. в Община Берковица не са повишавани никакви данъци,  такса за социален патронаж, чистота както и местните данъци , дори намалени бяха  промилите на ТБО за юридически лица.Също не са повишени и таксите за детските градини  и ясла. Запазена е целевата субсидия , увеличен е преходния остатък от целеви средства с 30 000 лв. и  има увеличение на плана за собствени приходи със 70 000 лв., заяви в началото кметът Димитранка Каменова. По думите й, в резултат на повишената събираемост на местните приходи , увеличените субсидии от централният бюджет, привлечените средства по програми и проекти, Община Берковица заедно със средствата по извънбюджетната сметка стартира с един много добър бюджет в сравнение с предходните години.

Ако към плана по бюджет се добави и наличните в извънбюджетните сметки над 6 мил. лв. то стартовия план на бюджета за 2013 г. става  над  17 мил. лв., каза още кметът . Димитранка Каменова допълни още, че  са увеличени  плановите разходи за детска ясла,училища, детски градини , социални домове, кметства и музеен комплекс,  голямата част от второстепенните разпоредители са останали с добри  преходни остатъци – от 1 000 до 70 000 лв. На база плана и отчетените разходи по мероприятия за 2012 г. и в  резултат на предприетите действия, очакванията на общинското ръководство са, че  въпреки трудностите  всички мероприятия ще функционират нормално и през 2013 г. Стана ясно също, че  има увеличение на плана за приходи за  държавна дейност с 562 000 лв., увеличение на стандарта за 1 ученик с 90 лв. , 1 дете в детска градина – 92 лв., увеличен стандарт за социалните домове – 10% и читалищата – 10 %  и намален стандарт за Общинска администрация  с  3 000 лв.  Изводите са, че Бюджет 2013 г. отново е социално ориентиран. Дейностите на детските градини, детската ясла и социален патронаж отново ще бъдат дофинансирани като събираните такси не се увеличават и покриват по-малко от половината разходи за тези социални услуги. Отново се залагат  средства за всяко родено дете през 2013 г., 15 000 лв . за подпомагане дейността на клубовете на възрастни и увредени хора в общината, 50 000 лв. за спортните клубове, 7 000 лв. за Туристическо дружество Берковица и 10 000 лв. за социално подпомагане. И през 2013 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като очакванията са да се надвиши постигнатото за 2012 година.  Смело можем да прогнозираме, че въпреки трудностите и през 2013 години ще запазим финансовата стабилност на общината и ще преизпълним плана чрез привличане на средства по програми и проекти”, каза в заключение кметът Димитранка Каменова.

 

Вашият коментар