Актуални Новини

СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН БЮДЖЕТ 2015 ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛА

IMG_0482Проекта за бюджет на Община Берковица обсъди на 30 януари 2015 година зам.- кметът Радослав Найденов с местната общност. Присъстващите бяха запознати с основните параметри на проекта за бюджет 2015. В резултат на повишената събираемост на местните приходи, увеличените субсидии от централният бюджет, привлечените средства по програми и проекти Община Берковица стартира с един много добър бюджет в сравнение с предходните години в размер на 11 969 418 лева.

Стана ясно, че има увеличение на плана за приходи за държавна дейност със 197 525 лв. т.е увеличението на стандарта на 1 ученик е с 30 лв., 1 дете в детска градина – 37 лв., 1 дете в детска ясла 239 лв ,увеличени стандарти за социалните домове – 3 % и читалищата – 8 %. Намален е стандарта за Общинска администрация – 2 %. Бюджет 2015 г. отново е социално ориентиран. Дейностите на детските градини, детската ясла и социален патронаж отново ще бъдат дофинансирани, като събираните такси не се увеличават и покриват по-малко от половината разходи за тези социални услуги. Отново се залага по 150 лв. за всяко родено дете през 2015 г., 20 000 лв. за подпомагане дейността на клубовете на възрастни и увредени хора в общината, 50 000 лв. за спортните клубове, 7 000 лв. за Туристическо дружество – Берковица и 10 000 лв. за социално подпомагане. И през 2015 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като се очаква да се надвиши постигнатото за 2014 година.