Актуални Новини, Новини

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА ЛЮЛКА Е МОТИРАНА В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ” – ГР. БЕРКОВИЦА

специализирана детска люлка

Специализирана детска люлка, тип „везна“ за деца със специални нужди е най-новата придобивка в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”. Избраният модел люлка ще бъде от полза, както за потребителите с двигателни проблеми, така и за другите деца и младежи със специални нужди.
Люлката е поставена в двора на социалната услуга и ще се използва през пролетно-летния сезон, по време на заниманията с потребителите навън, което ще подобри физическото и емоционално им състояние.
Разходът за съоръжението е извършен по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0019-C02 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.