Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА, НАСОЧЕНА КЪМ РОМСКАТА ОБЩНОСТ

IMG_4637На 13.05.2016 год.  в 10.30 часа  в залата  на  малкия салон на НЧ ”Иван Вазов – 1872” – Берковица, директорът на Дирекция «Бюро по труда» Берковица  г-жа Лина Маринова откри Специализирана трудова борса, насочена към ромската общност. Тя запозна участниците с възможностите за реализация на местния пазар на труда и обърна внимание, че една от целите на трудовата борса е да създаде условия  за директен контакт между работодатели и търсещи работа лица. Трудовата борса е седемдесет и четвърта  от организираните от  Агенцията по заетостта  трудови борси. Представи се информация за възможностите за  работа чрез EURES мрежата за сътрудничество IMG_4646между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство. Участниците в трудовата борса – работодатели и търсещи работа лица бяха запознати с възможностите за кандидатстване по схема «Обучения и заетост» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», която стартира с прием на заявки от 16.05.2016 г. до 20.05.2016 г. Представени бяха присъстващите работодатели и на всеки от тях се предостави  възможността да презентира своята дейност. В трудовата борса взеха участие 14 работодатели, които обявиха  общо  55 свободни работни места на първичен пазар на труда. Обявените работни места са за сезонни работници в селското стопанство,  работници в дървообработването и други. В трудовата борса участва и представител на Военен отдел, който запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване за кадрови военнослужещи във ВВС, в  националната  гвардейска част, както и кандидати за доброволен резерв, като информира, че за всяка длъжност се провежда конкурс и има специфични изисквания. Трудовата борса бе посетена от 109  търсещи работа лица от Община Берковица.