Актуални Новини

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕТО В БОРОВЦИ

На 18 декември 2013 г. в Държавен фонд Земеделие бе подписан договор- 12/322/01090 за ремонт и рехабилитация на читалището в Боровци. Стойността на проект „Реконструкция и ремонт на НЧ „Развитие-1927“ с. Боровци“  е 465 101, 18 с ДДС. Ремонтните дейности ще включват цялостна подмяна на покрив и дограма, както и саниране.