Актуални Новини

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ ПЪРВО ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

%d1%86%d0%be%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b5%d0%bc1Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ обяви резултатите от Конкурсна процедура 33.15-2016.
Проектното предложено на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Берковица, е одобрено за финансиране на стойност 19 522,63 лева по Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.