Актуални Новини

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ ЦДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА”

CDGЦДГ „Пролетна дъга“ спечели проект, с който детското заведение участва в кампания „За чиста околна среда – 2013г.“ към Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.От постъпилите 603 проекта на детски градини в страната, одобрени за финансиране бяха 59 със средства в размер до 5000 лв. При реализирането на дейностите по проекта в детското заведение, децата ще участват в различни инициативи свързани с опазване на околната среда, които ще формират в тях екологична култура, екологосъобразно поведение и ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот.

Вашият коментар