Актуални Новини

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО МЯРКА 223

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА спечели проект по Мярка 223 „ Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие  на селските райони 2007-2013 г., на стойност 535 540.00 лв. / без ДДС /.

Залесяването ще се извърши с акациеви, тополови и дъбови фиданки върху пустеещи, изоставени и ерозирали земи от Общинския поземлен фонд, разположени в землищата на селата Балювица, Бокиловци, Рашовица, Боровци, Слатина и Лесковец. Срока за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Вашият коментар