Актуални Новини, Новини

СПЕШНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID – 19 ОБСЪДИХА КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА СЕЛАТА В ОБЩИНАТА

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова проведе среща с кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Берковица, на която бе обсъдена превенцията и реакцията при евентуална зараза с коронавирус. Г-жа Каменова призова всички управници към засилен контрол на лицата, идващи от чужбина, в поверените им села. При констатиране на такова лице, своевременно да информират, за да се извършат действия за ограничаване евентуалното разпространение на коронавируса. Кметът припомни, че в търговските обекти е въведен пропусквателен режим, за да се ограничи струпването на много хора в тях и изискванията трябва да бъдат спазвани стриктно. Призова всички присъстващи да се включат в подпомагането на възрастните хора, които живеят сами или имат заболявания, в ситуацията на извънредно положение заради коронавируса COVID -19, чрез доставка на лекарства, хранителни продукти от първа необходимост и плащане на сметки по заявка и със средства на нуждаещите се. Социалният патронаж предлага услуги в гр. Берковица, с. Котеновци и с. Замфирово. В епидемичната обстановка, в която се намира страната, Община Берковица ще окаже съдействие на желаещите от останалите населени места да ползват патронажните услуги, чрез доставка на топла  храна на място, като ангажиментът ще бъде на кметовете и кметските наместници. Нуждаещите се лица от град Берковица ще бъдат обслужвани от Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – гр. Берковица. Общинска администрация – Берковица уведомява, че обявява два горещи телефонни номера, на които ще се приемат обаждания от хора, имащи нужда от закупуване на хранителни продукти и медикаменти. Услугата е за възрастни, самотни и болни хора, които нямат възможност да излизат и нямат близки, които да им помогнат. От доставките до врата ще могат да се възползват и хора, поставени под карантина. По този начин Община Берковица се надява да помогне на нуждаещите се в създалата се сложна епидемиологична обстановка и извънредно положение заради Covid-19.

Телефоните са : 0882504576, 0884029213

Уточнено бе, че безработните лица ще полагат подпис по местоживеене пред служители от Дирекция „Бюро по труда“ без да се налага пътуване.

Кметът на община Берковица призова кметовете и кметски наметстници към отговорност, дисциплина и контрол върху ситуацията, защото първата и най – важна задача е опазване живота и здравето на всеки. Акцентира върху призива да се ограничат до минимум социалните контакти и когато не е необходимо, хората да си останат у дома.