СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Лого Община Берковица

публикувано в Понеделник, 09.01.2023 г.

валидно до 24.01.2023 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.2, ст.209 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № юл 2022-21/16.11.2022 г. Александрина – Русе ООД ДНИ/ТБО
2 АУЗ № 2021-28/23.07.2021 г. Тевсом ЕООД ДНИ/ТБО
3 АУЗ № 2022-4/11.01.2022 г. Беркленд ООД ДНИ/ТБО
4 АУЗ № юл 2022-10/30.09.2022 г. Вияд инженеринг ООД ДНИ
5 АУЗ № юл 2022-15/14.11.2022 г. Меткон 2018 ЕООД ДНИ/ТБО
6 АУЗ № юл 2022-19/14.11.2022 г. Агенция Булсаи ЕООД ДНИ/ТБО
7 АУЗ № юл 2022-33/23.11.2022 г. Еннсер ООД ДНИ/ТБО
8 АУЗ № юл 2022-34/23.11.2022 г. Сусин ТТ ЕООД ДНИ/ТБО
9 АУЗ № 616/14.12.2018 г. Иво Зарков Петров ДНИ/ТБО

МПС

10 АУЗ № 2022-47/28.06.2022 г. Николай Иванов Николов  ДНИ/ТБО
11 АУЗ № 2019-300/02.04.2019 г. Петрана Иванова Соколова ДНИ/ТБО

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 09.01.2023 г.

************

публикувано в Сряда, 07.10.2020 г.

валидно до 21.10.2020 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 2020-2/24.03.2020 г. Цветна градина 19 ЕООД ДНИ/ТБО
2 АУЗ № 318/28.06.2018 г.

АУЗ № 2020-3/24.03.2020 г.

Александрина – Русе ООД ДНИ/ТБО
3 АУЗ № 2020-4/24.03.2020 г. Б.К.М. ЕООД ДНИ/ТБО
4 АУЗ № 2020-8/25.03.2020 г. Ваня ГД Трейд ЕООД ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 2020-14/26.03.2020 г. Колева ЕООД ДНИ/ТБО
6 АУЗ № 2020-24/31.03.2020 г. ЕТ Калин Григоров-Грегори ДНИ/ТБО
7 АУЗ № 2020-31/02.04.2020 г. Стил ЕООД ДНИ/ТБО
8 АУЗ № 2020-32/02.04.2020 г.

АУЗ № 2020-33/02.04.2020 г.

Коле 33 ЕООД ДНИ/ТБО

МПС

9 АУЗ № 2020-37/03.04.2020 г. ЕТ Силви Петров-Силвио ДНИ/ТБО

МПС

10 АУЗ № 2020-44/06.04.2020 г. Финлийз АД ДНИ/ТБО
11 АУЗ № 2020-46/07.04.2020 г. Нолимекс ЕООД МПС
12 АУЗ № 2020-55/08.04.2020 г. Греъм Кокс ЕООД ДНИ/ТБО
13 АУЗ № 2020-56/09.04.2020 г. Антъни Спенсър Пропъртис ЕООД ДНИ/ТБО
14 АУЗ № 2020-59/09.04.2020 г. ЕТ Тодор Георгиев МПС
15 АУЗ № 2020-60/09.04.2020 г. Екомит ЕООД ДНИ/ТБО
16 АУЗ № 2020-61/10.04.2020 г. Творческа къща Петрохан ООД Глоба
17 АУЗ № 35-2/27.12.2019 г. Еннсер ООД ДНИ/ТБО
18 АУЗ № 2020-29/31.03.2020 г. Екоберкстрой ЕООД МПС
19 АУЗ № 2020-64/10.04.2020 г. Инспайър Тур ЕООД ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 2020-65/10.04.2020 г. Тот-5 ООД ДНИ/ТБО
21 АУЗ № 2020-69/14.04.2020 г. Агрогеотранс ООД МПС
22 АУЗ № 2020-4/24.03.2020 г. ЕТ Везни 74-Наталия Милчева ДНИ/ТБО
23 АУЗ № 2020-75/15.04.2020 г. МРМ ООД МПС
24 АУЗ № 2020-80/16.04.2020 г. ЕТ Дрибъл-Влахов-Вътко Илиев МПС
25 АУЗ № 166-1/21.05.2015 г.

АУЗ № 2020-83/21.04.2020 г.

ЕТ Евита-Евелина Григорова ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 2020-87/22.04.2020 г. ЕТ Боби Дани-Светлин Данаилов ДНИ/ТБО
27 АУЗ № 2020-94/23.04.2020 г. Мигелтранс ООД МПС
28 АУЗ № 2020-95/23.04.2020 г. Берк-Нет ЕООД МПС
29 АУЗ № 2020-96/24.04.2020 г. Ти Ай Ти ЕООД МПС
30 АУЗ №2020-104/05.08.2020 г. Краник ООД МПС
31 АУЗ №2020-105/05.08.2020 г. Конвои ЕООД МПС
32 АУЗ №2020-106/05.08.2020 г. Интерпред ООД МПС
33 АУЗ №2020-108/05.08.2020 г. Ти Франклин Холдингс Би Джи ЕООД ДНИ/ТБО
34 АУЗ № 192-1/21.07.2014 г.

АУЗ №2020-109/26.08.2020 г.

Топ Естейстс БГ ЕООД ДНИ/ТБО
35 АУЗ № 354-1/31.10.2016 г. М-Ви ЕООД ДНИ/ТБО

********

публикувано в Понеделник, 25.03.2019 г.

валидно до 08.04.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 34,35,36/31.01.2017 г. Цветан Георгиев Граматиков ДПС
2 АУЗ № 581-1/10.12.2018 г. Първан Дамянов Иванов ДПС
3 АУЗ № 577-1/07.12.2018 г. Валентин Валериев Кочов ДПС
4 АУЗ № 572 /06.12.2018 г. Петър Иванов Гошкин ДПС
5 АУЗ № 583-1/10.12.2018 г. Камелия Найденова Митова ДПС
6 АУЗ № 584-1/10.12.2018 г. Тинко Лозанов Илиев ДПС
7 АУЗ № 565-1/05.12.2018 г. Йордан Тодоров Симеонов ДПС
8 АУЗ № 393/31.08.2018 г. Деница Момчилова Средкова ДНИ/ТБО
9 АУЗ № 347,348/01.08.2018 г. Георги Христов Димитров ДПС
10 АУЗ № 23/06.02.2019 г. Кадиев и Кадиев АД ДНИ/ТБО

********************************************************************

публикувано в Четвъртък, 14.03.2019 г.

валидно до 28.03.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 24/07.02.2019 г. Беркленд ООД ДНИ/ТБО
2 АУЗ № 25 /07.02.2019 г. Реал ЕООД ДНИ/ТБО
3 АУЗ № 11/10.01.2019 г. Солар Индъстрис ООД ДНИ/ТБО
4 АУЗ № 5 /07.01.2019 г. Слана ООД ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 7/07.01.2019 г. Агенция Булсаи ЕООД ДНИ/ТБО
6 АУЗ № 6/08.01.2019 г. Арнасалам ЕООД ДНИ/ТБО

**********************************************

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

публикувано в сряда, 13.03.2019 г.

валидно до 27.03.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 39,40,41/31.01.2017 г. Стефан Георгиев Костадинов ДНИ/ТБО
2 АУЗ № 195 /06.04.2017 г.

АУЗ № 555,556 /04.12.2018 г.

Кирил Иванов Стефанов ДПС
3 АУЗ № 689/21.09.2017 г.

АУЗ № 553/04.12.2018 г.

Благомил Цолов Паунов ДПС
4 АУЗ № 367 /22.08.2018 г. Георги Михайлов Шиклов ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 396/31.08.2018 г. Деян Димов Колев ДНИ/ТБО
6 АУЗ № 202/23.03.2018 г. Валери Василев Пенков ДНИ/ТБО
7 АУЗ № 233,234/13.04.2018 г. Велислав Цветанов Шейнов ДПС
8 АУЗ № 363-1/29.10.2015 г. Лилка Пенова Найденова ДНИ/ТБО
9 АУЗ № 362-1/29.10.2015 г. Наследници на Мито Михайлов Найденов ДНИ/ТБО
10 АУЗ № 106/09.02.2018 г. Антоанета Вескова Велчева ДНИ/ТБО
11 АУЗ № 231/13.04.2018 г. Наследници на Велин Методиев Русев ДНИ/ТБО
12 АУЗ № 222/13.04.2018 г. Васил Михайлов Христов ДНИ/ТБО
13 АУЗ № 389/31.08.2018 г. Даниела Стефанова Младенова ДНИ/ТБО
14 АУЗ № 102/09.02.2018 г. Анка Григорова Първанова ДНИ/ТБО
15 АУЗ № 333-335/29.06.2018 г. Георги Йорданов Велков ДНИ/ТБО
16 АУЗ № 186-188/19.03.2018 г. Ваклин Иванов Ангелов ДНИ/ТБО

ДПС

17 АУЗ № 107/09.02.2018 г. Антоанета Георгиева Воденичарова ДНИ/ТБО
18 АУЗ № 571-1/06.12.2018 г. Мирослав Василев Маринов    ДНИ/ТБО
19 АУЗ № 568-1 / 06.12.2018 г. Любомир Асенов Борисов ДПС
20 АУЗ № 573-1/06.12.2018 г. Жулиян Иванов Борисов ДПС
21 АУЗ № 590-1/11.12.2018 г. Сладинка Василева Тодорова ДПС
22 АУЗ № 557,558/04.12.2018 г. Петър Каменов Стоянов ДНИ/ТБО

ДПС

23 АУЗ № 545/04.12.2018 г. Красимир Димитров Манасиев      ДНИ/ТБО
24 АУЗ № 540/03.12.2018 г. Петър Младенов Младенов ДНИ/ТБО
25 АУЗ № 542/04.12.2018 г. Николай Александров Илиев ДПС
26 АУЗ № 536,537/03.12.2018 г. Снежана Александрова Иванова ДПС

ДНИ/ТБО

27 АУЗ № 528/30.11.2018 г. Димчо Георгиев Димчев ДНИ/ТБО
28 АУЗ № 525/30.11.2018 г. Пръвка Георгиева Първанова ДНИ/ТБО
29 АУЗ № 515/29.11.2018 г. Зоя Димитрова Златкова ДПС
30 АУЗ № 517,518/29.11.2018 г. Росен Михайлов Андров ДНИ/ТБО

ДПС

31 АУЗ № 533/30.11.2018 г. Марийка Атанасова Бончева ДНИ/ТБО
32 АУЗ № 526/30.11.2018 г. Петко Борисов Петков    ДНИ/ТБО
33 АУЗ № 524/30.11.2018 г. Тодор Димитров Петров    ДНИ/ТБО
34 АУЗ № 550/04.12.2018 г. Трайко Тасев Апостолов    ДНИ/ТБО
35 АУЗ № 559/04.12.2018 г. Наска Емилова Захариева ДПС
36 АУЗ № 556/04.12.2018 г. Симеон Василев Шанков ДНИ/ТБО
37 АУЗ № 561/04.12.2018 г. Димчо Асенов Маринов ДПС
38 АУЗ № 521/29.11.2018 г. Милен Максимов Николов ДНИ/ТБО

********************************************************************************

публикувано в Понеделник, 25.02.2019 г.

валидно до 11.03.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 669/18.09.2017 г.

АУЗ № 442/18.10.2018 г.

Маруся Христова Гицова ДПС
2 АУЗ № 520 /29.11.2018 г. Светлин Юлиянов Серафимов ДПС
3 АУЗ № 534/30.11.2018 г. Цветан Крумов Гицов ДПС
4 АУЗ № 18,19/14.01.2019 г. Борис Методиев Гогов ДПС

ПАТЕНТ

5 АУЗ № 959/12.12.2017 г. Средко Ангелов Тасков ДПС
6 АУЗ № 237/16.04.2018 г. Величко Юрев Величков          ДПС
7 АУЗ № 103/09.02.2018 г. Анна Ботьова Замфирова ДПС
8 АУЗ № 488/26.11.2018 г. Мариан Илиев Атанасов ДНИ/ТБО
9 АУЗ № 391/31.08.2018 г. Данчо Горчов Йорданов ДПС
10 АУЗ № 160/23.02.2018 г. Богдан Николов Богданов ДПС
11 АУЗ № 246/20.04.2018 г. Венета Димитрова Атанасова ДНИ/ТБО
12 АУЗ № 247/20.04.2018 г. Мария Димитрова Атанасова ДНИ/ТБО
13 АУЗ № 198/19.03.2018 г. Валентина Миланова Василева ДПС
14 АУЗ № 342/27.07.2018 г. Георги Младенов Синигерски        ДПС
15 АУЗ № 340/29.06.2018 г. Георги Костадинов Коцев ДНИ/ТБО
16 АУЗ № 32,33,34/15.01.2018 г. Александър Давидов Александров ДНИ/ТБО

ДПС

17 АУЗ № 302,303,304/18.05.2018 г. Георги Благоев Зарков ДНИ/ТБО

ДПС

18 АУЗ № 255/20.04.2018 г. Верка Александрова Йотова    ДНИ/ТБО
19 АУЗ № 270 / 10.05.2018 г. Виолета Иванова Алексиева    ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 92/02.02.2018 г. Анелия Димова Каменова ДПС
21 АУЗ № 146/16.02.2018 г. Бисер Георгиев Аврамов        ДПС
22 АУЗ № 242/20.04.2018 г. Венелин Георгиев Симов        ДПС
23 АУЗ № 414/07.09.2018 г. Димитър Василев Димитров        ДПС
24 АУЗ № 346/01.08.2018 г. Георги Тодоров Пеков ДПС
25 АУЗ № 27/12.01.2018 г. Албена Веселова Михайлова ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 328/29.06.2018 г. Георги Иванов Иванов ДПС
27 АУЗ № 235/13.04.2018 г. Величка Иванова Григорова ДПС
28 АУЗ № 175/02.03.2018 г. Борислав Найденов Драганов ДПС
29 АУЗ № 282/14.05.2018 г. Вихър Стефков Георгиев ДПС
30 АУЗ № 398/31.08.2018 г. Диана Иванова Терзийска ДНИ/ТБО
31 АУЗ № 310,311/25.05.2018 г. Георги Владимиров Найденов ДПС

ДНИ/ТБО

32 АУЗ № 156,157/23.02.2018 г. Богдан Георгиев Игнатов    ДНИ/ТБО

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 25.02.2019 г.

********************************************************************

публикувано в Понеделник, 11.02.2019 г.

валидно до 26.02.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 541/03.12.2018 г. Цеко Каменов Симов ДПС
2 АУЗ № 538 /03.12.2018 г. Еленко Валентинов Андреев ДПС
3 АУЗ № 146-1/12.05.2015 г. Никола Каменов Николов ДНИ/ТБО
4 АУЗ № 147-1/12.05.2015 г. Анка Милушева Николова ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 952/12.12.2017 г. Камен Цветков Гидионов ДНИ/ТБО
6 АУЗ № 295/17.05.2018 г. Владо Георгиев Аврамов          ДПС
7 АУЗ № 109/09.02.2018 г. Антоанета Найденова Гогова ДНИ/ТБО
8 АУЗ № 324/29.06.2018 г. Георги Димитров Петров ДПС
9 АУЗ № 52/19.01.2018 г. Ана Илиева Андреева ДПС
10 АУЗ № 257/27.04.2018 г. Веселин Георгиев Димчев ДНИ/ТБО
11 АУЗ № 127/16.02.2018 г. Ася Асенова Николова ДНИ/ТБО
12 АУЗ № 388/31.08.2018 г. Даниела Младенова Младенова ДНИ/ТБО
13 АУЗ № 111/09.02.2018 г. Антон Илиев Илиев ДНИ/ТБО
14 АУЗ № 117, 118/09.02.2018 г. Асен Борисов Тодоров        ДПС
15 АУЗ № 125 /09.02.2018 г. Асен Трифонов Яков        ДПС
16 АУЗ № 404/07.09.2018 г. Димитрана Асенова Луканова ДНИ/ТБО
17 АУЗ № 158,159/23.02.2018 г. Богдан Горанов Якимов ДНИ/ТБО
18 АУЗ № 49/19.01.2018 г. Алмира Борисова Алексова    ДНИ/ТБО
19 АУЗ № 387 / 31.08.2018 г. Данила Иванова Тодорова    ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 402/07.09.2018 г. Дилиана Недкова Вълчева ДПС
21 АУЗ № 75,76/26.01.2018 г. Ангел Кирилов Каменов        ДПС
22 АУЗ № 200/19.03.2018 г. Валентина Пенкина Благоева        ДПС
23 АУЗ № 70,71/26.01.2018 г. Ангел Иванов Младенов        ДПС
24 АУЗ № 209/26.03.2018 г. Ваньо Димитров Иванов    ДНИ/ТБО
25 АУЗ № 293,294/17.05.2018 г. Владимир Цветков Харалампиев ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 96/02.02.2018 г. Анета Асенова Каменова ДПС
27 АУЗ № 192/19.03.2018 г. Валентин Стефанов Димитров ДПС
28 АУЗ № 290,291/17.05.2018 г. Владимир Петров Младенов ДПС

ДНИ/ТБО

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 11.02.2019 г.

****************************************************************

публикувано в Понеделник, 28.01.2019 г.

валидно до 11.02.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 449-1/10.12.2016 г. Васил Атанасов Алексов ДПС
2 АУЗ № 444 /19.10.2018 г. Владимир Георгиев Георгиев ДНИ/ТБО
3 АУЗ № 447/19.10.2018 г. Явор Димитров Мирчев ДПС
4 АУЗ № 55/18.07.2013 г. Бисер Боянов Петров ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 453/20.11.2018 г. Васил Първанов Гълъбов ДПС
6 АУЗ № 454-456/20.11.2018 г. Павел Каменов Емилов          ДПС

ДНИ/ТБО

7 АУЗ № 459/20.11.2018 г. Игнат Калоянов Динков ДПС
8 АУЗ № 460/21.11.2018 г. Камен Найденов Герасимов ДПС
9 АУЗ № 468/21.11.2018 г. Слави Георгиев Славчев ДПС
10 АУЗ № 471/22.11.2018 г. Стефан Миланов Димитров ДПС
11 АУЗ № 472/22.11.2018 г. Тодор Георгиев Георгиев ДПС
12 АУЗ № 473/22.11.2018 г. Мария Стефанова Павлова ДПС
13 АУЗ № 491/26.11.2018 г. Николай Валериев Данчов ДПС
14 АУЗ № 497/27.11.2018 г. Любен Георгиев Пеков         ДПС
15 АУЗ № 499  /27.11.2018 г. Камен Любенов Симов         ДПС
16 АУЗ № 505/28.11.2018 г. Лозан Асенов Златков ДПС
17 АУЗ № 509/28.11.2018 г. Спаска Георгиева Георгиева ДНИ/ТБО
18 АУЗ № 482-485/23.11.2018 г. Боно Йосифов Бонев ДПС

ДНИ/ТБО

19 АУЗ № 519 / 29.11.2018 г. Симеон Василев Цеков         ДПС
20 АУЗ № 12/25.01.2017 г. Райна Любомирова Ташева ДНИ/ТБО
21 АУЗ № 365, 366/22.08.2018 г. Георги Марков Михов        ДПС
22 АУЗ № 664,665/18.09.2017 г. Николай Митков Милчев        ДПС
23 АУЗ № 114,115/24.02.2017 г. Ивайло Георгиев Михайлов        ДПС
24 АУЗ № 354/03.08.2018 г. Горан Иванов Кънчев        ДПС
25 АУЗ № 243/20.04.2018 г. Венета Александрова Иванова ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 206/26.03.2018 г. Валери Стоянов Стоянов ДНИ/ТБО
27 АУЗ № 422-424/14.09.2018 г. Димитър Иванов Дамянов ДПС
28 АУЗ № 134,135/16.02.2018 г. Атанас Димитров Тончев ДПС

ДНИ/ТБО

29 АУЗ № 144/16.02.2018 г. Биляна Яворова Николова ДПС

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 28.01.2019 г.

*****************************************************************************

публикувано в Петък, 14.12.2018 г.

валидно до 28.12.2018 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи и общинска собственост“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 2,3/24.01.2017 г. Мариана Шарева Атанасова ДНИ/ТБО

ДПС

2 АУЗ № 20 /27.01.2017 г. Борислав Цветков Иванов ДПС
3 АУЗ № 45/01.02.2017 г. Силва Михайлова Йосифова ДНИ/ТБО
4 АУЗ № 89,90,91/17.02.2017 г. Михаил Михайлов Димитров ДПС
5 АУЗ № 108,109,110,111/24.02.2017 г. Иван Борисов Иванов ДНИ/ТБО

ДПС

6 АУЗ № 151/17.03.2017 г. Кирил Митков Георгиев ДПС
7 АУЗ № 162/17.03.2017 г. Емил Йорданов Михайлов ДНИ/ТБО
8 АУЗ № 164,165,166/17.03.2017 г. Иван Атанасов Янев ДНИ/ТБО

ДПС

9 АУЗ № 168/17.03.2017 г.

АУЗ № 192/06.04.2017 г.

Красимира Иванова Иванова ДНИ/ТБО
10 АУЗ № 223,224/04.05.2017 г. Васил Митков Митков ДПС
11 АУЗ № 228,229/04.05.2017 г. Христо Крумов Гицов ДПС
12 АУЗ № 231,232/04.05.2017 г. Цветан Атанасов Богданов ДПС
13 АУЗ № 236,237/15.05.2017 г. Асен Михайлов Паунов ДПС
14 АУЗ № 257,258/18.05.2017 г. Найден Славейков Симеонов ДПС
15 АУЗ № 259,260/18.05.2017 г. Тошко Митков Каменов ДПС
16 АУЗ №282,283,284,285,286/19.05.2017 г. Любомир Каменов Павлов ДПС
17 АУЗ № 291,292/22.05.2017 г. Емил Николов Манов ДПС
18 АУЗ № 305/25.05.2017 г. Наталия Артьомовна Георгиева ДНИ/ТБО
19 АУЗ № 306/ 25.05.2017 г. Петър Недков Георгиев ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 308/25.05.2017 г. Любен Симеонов Николов ДПС
21 АУЗ № 311,312/25.05.2017 г. Вера Славейкова Благоева ДНИ/ТБО

ДПС

22 АУЗ № 356,357/31.05.2017 г. Иво Теодосиев Силвиев ДНИ/ТБО

ДПС

23 АУЗ № 376/23.08.2018 г. Данаил Георгиев Михайлов ДНИ/ТБО

ДПС

24 АУЗ № 384/05.06.2017 г. Георги Кирилов Ненков ДПС
25 АУЗ № 396/06.06.2017 г. Ивайло Петков Иванов ДПС
26 АУЗ № 404/07.06.2017 г. Тодор Трифонов Ангелов ДНИ/ТБО
27 АУЗ № 420,421,422/12.06.2017 г. Дончо Иванов Филипов ДНИ/ТБО

ДПС

28 АУЗ № 427,428/14.06.2017 г. Георги Кръстев Антонов ДНИ/ТБО
29 АУЗ № 435/14.06.2017 г. Николай Ангелов Пиперков ДПС
30 АУЗ № 436/14.06.2017 г. Младен Славков Атанасов ДПС
31 АУЗ № 441,442/19.06.2017 г. Цветелин Василев Маринов ДНИ/ТБО

ДПС

32 АУЗ № 552/04.08.2017 г. Румяна Иванова Стоянова ДНИ/ТБО
33 АУЗ № 555,556/04.08.2017 г. Илиян Александров Иванов ДНИ/ТБО
34 АУЗ № 584/18.08.2017 г. Валентин Валериев Кочов ДПС
35 АУЗ № 591,592/05.09.2017 г. Борис Иванов Борисов ДПС
36 АУЗ № 594,595/05.09.2017 г. Валери Данчов Кочов ДПС
37 АУЗ № 598,599/05.09.2017 г. Симеон Йорданов Радулов ДПС
38 АУЗ № 602,603,604,605/05.09.2017 г. Юлиян Кирчев Каменов ДПС
39 АУЗ № 610/11.09.2017 г. Дочка Донкова Минова ДПС
40 АУЗ № 611/11.09.2017 г. Серафим Русимов Русимов ДПС
41 АУЗ № 614/11.09.2017 г. Радослав Симеонов Колев ДПС
42 АУЗ № 616/11.09.2017 г. Андрей Говедарски ДПС
43 АУЗ № 618/11.09.2017 г. Венелин Георгиев Ангелов ДПС
44 АУЗ № 619/11.09.2017 г. Венера Величкова Мирчева ДПС
45 АУЗ № 620/11.09.2017 г. Кирил Иванов Стефанов ДПС
46 АУЗ № 626/11.09.2017 г. Павел Каменов Емилов ДПС
47 АУЗ № 628/12.09.2017 г. Марио Дочков Христов ДПС
48 АУЗ № 631/12.09.2017 г. Теменужка Красимирова Петрова ДПС
49 АУЗ № 634/12.09.2017 г. Неделко Юрев Рангелов ДПС
50 АУЗ № 636/12.09.2017 г. Силвия Юриева Пекова ДПС
51 АУЗ № 637/14.09.2017 г. Тодор Лозанов Илиев ДПС
52 АУЗ № 638/14.09.2017 г. Иванка Георгиева Захариева ДПС
53 АУЗ № 643/14.09.2017 г. Тодор Иванов Тодоров ДПС
54 АУЗ № 644/14.09.2017 г. Стефан Миланов Димитров ДПС
55 АУЗ № 648/14.09.2017 г. Виолета Асенова Дренчова ДПС
56 АУЗ № 651/15.09.2017 г. Георги Атанасов Томов ДПС
57 АУЗ № 653/15.09.2017 г. Тихомир Миленов Тодоров ДПС
58 АУЗ № 656/15.09.2017 г. Анелия Евтимова Николова ДПС
59 АУЗ № 659/15.09.2017 г. Георги Тасев Апостолов ДПС
60 АУЗ № 660,661/18.09.2017 г. Митко Василев Георгиев ДПС
61 АУЗ № 683/20.09.2017 г. Васил Маринов Борисов ДПС
62 АУЗ № 685/20.09.2017 г. Юлиян Серафимов Манчев ДПС
63 АУЗ № 688/21.09.2017 г. Томо Янков Златков ДПС
64 АУЗ № 690/21.09.2017 г. Дренчо Величков Дренчев ДПС
65 АУЗ № 693/21.09.2017 г. Тодор Цветков Тодоров ДПС
66 АУЗ № 694/21.09.2017 г. Даниел Асенов Николов ДПС
67 АУЗ № 699/21.09.2017 г. Игнат Борисов Съботинов ДПС
68 АУЗ № 702/21.09.2017 г. Асен Борисов Тодоров ДПС
69 АУЗ № 710,711/28.09.2017 г. Величко Игнатов Мирчев ДПС
70 АУЗ № 712,713/28.09.2017 г. Найден Славейков Кочов ДПС
71 АУЗ № 724,725/29.09.2017 г. Теменужка Велинова Русева ДПС
72 АУЗ № 731,732/29.09.2017 г. Георги Василев Митов ДПС
73 АУЗ № 733/29.09.2017 г. Славчо Каменов Симеонов ДПС
74 АУЗ № 736/29.09.2017 г. Мая Велкова Каменова ДПС
75 АУЗ № 737/29.09.2017 г. Любомир Асенов Борисов ДПС
76 АУЗ № 739/29.09.2017 г. Дренчо Асенов Симов ДПС
77 АУЗ № 741/29.09.2017 г. Тинко Лозанов Илиев ДПС
78 АУЗ № 751/03.10.2017 г. Елисавета Цветанова Петкова ДПС
79 АУЗ № 752/03.10.2017 г. Емануил Светлозаров Радулов ДПС
80 АУЗ № 765/04.10.2017 г. Йордан Тодоров Симеонов ДПС
81 АУЗ № 766/04.10.2017 г. Гълъбина Наташева Аврамова ДПС
82 АУЗ № 769/04.10.2017 г. Румен Тодоров Каменов ДПС
83 АУЗ № 798,799/17.10.2017 г. Калоян Иванов Борисов ДПС
84 АУЗ № 812,813,814/25.10.2017 г. Йордан Руменов Гицов ДНИ/ТБО

ДПС

85 АУЗ № 837,838/31.10.2017 г. Огнян Найденов Рангелов ДПС
86 АУЗ № 839/31.10.2017 г. Теменужка Качова Цолова ДНИ/ТБО

ДПС

87 АУЗ № 840/31.10.2017 г. Витан Рачов Николов ДПС
88 АУЗ № 843/01.11.2017 г. Васил Върбанов Рангелов ДПС
89 АУЗ № 845/01.11.2017 г. Георги Иванов Игнатов ДПС
90 АУЗ № 855,856/07.11.2017 г. Вела Велкова Иванова ДПС
91 АУЗ № 862/07.11.2017 г. Цветана Михайлова Бобанова ДНИ/ТБО
92 АУЗ № 863/07.11.2017 г. Виолета Павлова Димитрова ДПС
93 АУЗ № 865/07.11.2017 г. Иванка Спасова Кирова ДНИ/ТБО
94 АУЗ № 867/08.11.2017 г. Линка Борисова Чинова ДПС
95 АУЗ № 876/08.11.2017 г. Славко Цветанов Младенов ДНИ/ТБО
96 АУЗ № 883/17.11.2017 г. Найден Каменов Симеонов ДПС
97 АУЗ № 885/17.11.2017 г. Славка Нончева Костадинова ДНИ/ТБО
98 АУЗ № 889,890,891,892/17.11.2017 г. Иван Кръстев Димитров ДНИ/ТБО
99 АУЗ № 893/17.11.2017 г. Тинко Седефков Илиев ДПС
100 АУЗ № 899/17.11.2017 г. Давид Филипов Найденов ДПС
101 АУЗ № 900/17.11.2017 г. Ставри Каменов Симов ДПС
102 АУЗ № 947,948/12.12.2017 г. Благовест Иванов Филипов ДНИ/ТБО
103 АУЗ № 949/12.12.2017 г. Елисавета Николова Бижева ДНИ/ТБО
104 АУЗ № 950,951/12.12.2017 г. Райна Богданова Михайлова ДНИ/ТБО

ДПС

105 АУЗ № 955/12.12.2017 г. Камен Величков Арсов ДПС
106 АУЗ № 956/12.12.2017 г. Богомил Трендафилов Трендафилов ДПС
107 АУЗ № 957/12.12.2017 г. Мариана Серафимова Кочова ДПС
108 АУЗ № 958/12.12.2017 г. Йордан Петров Кръстев ДПС
109 АУЗ № 961/12.12.2017 г. Димитър Атанасов Янев ДНИ/ТБО
110 АУЗ № 972/19.12.2017 г. Веселин Василев Боев ДНИ/ТБО
111 АУЗ № 973/29.12.2017 г. Еленко Георгиев Герасимов ДНИ/ТБО
112 АУЗ № 976/29.12.2017 г. Биляна Милотинова Стаменова ДНИ/ТБО
113 АУЗ № 978/29.12.2017 г. Николай Влъчков Стаменов ДНИ/ТБО
114 АУЗ № 376/23.08.2018 г. Данаил Георгиев Михайлов ДНИ/ТБО

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 14.12.2018 г.

**********************************************************************

публикувано в Понеделник, 26.11.2018 г.

валидно до 10.12.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 386/05.06.2017 г. Воин Найденов Георгиев ДНИ / ТБО
2 АУЗ № 408 /07.06.2017 г. Вергиния Петрова Заркова ДНИ / ТБО
3 АУЗ № 512,513/21.07.2017 г. Борислав Илиев Паунов ДНИ/ТБО

ДПС

4 АУЗ № 567,568/10.08.2017 г. Веселин Андреев Тимофеев ДНИ/ТБО

ДПС

5 АУЗ № 606/05.09.2017 г. Явор Ценов Ценов ДПС
6 АУЗ № 607,608,609/07.09.2017 г. Васил Димитров Георгиев          ДПС
7 АУЗ № 615,621/11.09.2017 г. Анелия Викторова Георгива ДПС
8 АУЗ № 197,198/06.04.2017 г. Драгомир Атанасов Цветков ДНИ/ТБО

ДПС

9 АУЗ № 832,833/30.10.2017 г. Найден Петков Манчев ДПС
10 АУЗ № 211/13.04.2017 г. Димитър Димитров Зарчев ДПС
11 АУЗ № 384/23.08.2018 г. Даниела Александрова Каменова ДПС
12 АУЗ № 205/11.04.2017 г. Димитър Любомиров Борисов ДПС
13 АУЗ № 721/29.09.2017 г. Милка Иванова Рангелова ДПС
14 АУЗ № 777/16.10.2017 г. Денислав Георгиев Василев        ДПС
15 АУЗ № 242/16.05.2017 г. Камен Захариев Христов ДПС
16 АУЗ № 141/16.02.2018 г. Атанаска Ставрева Манчева ДПС
17 АУЗ № 220/26.03.2018 г. Васил Асенов Киров ДПС
18 АУЗ № 749/29.09.2019 г. Еленка Василева Арнолд ДПС
19 АУЗ № 505 / 20.07.2017 г. Анна Йорданова Христова ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 210/13.04.2017 г. Дарина Тодорова Бельова ДПС
21 АУЗ № 535/26.07.2017 г. Кристина Анатолиева Драганова        ДПС
22 АУЗ № 70,71/06.02.2017 г. Александър Петков Николчев ДНИ/ТБО

ДПС

23 АУЗ № 234/04.05.2017 г. Любка Серафимова Манчева ДПС
24 АУЗ № 77,78/26.01.2018 г. Ангел Найденов Ангелов ДНИ/ТБО

ДПС

25 АУЗ № 462,463/22.06.2017 г. Бойко Светлинов Гелов ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 738/29.09.2017 г. Здравко Митков Георгиев ДПС
27 АУЗ №707-709/28.09.2017 г. Татяна Борисова Перчева ДПС
28 АУЗ № 416,417,418/12.06.2017 г. Гроздан Николов Грозданов ДНИ/ТБО

ДПС

29 АУЗ № 748/29.02.2017 г. Йордан Павлов Миланов ДПС
30 АУЗ № 717-720/28.09.2017 г. Роза Стефкова Мирчева ДПС
31 АУЗ № 728,729/29.09.2017 г. Кирил Марков Петров ДПС
32 АУЗ № 442-1/10.12.2016 г. Александър Петров Петров ДПС
33 АУЗ № 399,400/31.08.2018 г. Диана Тодорова Цветкова ДПС
34 АУЗ № 458,459,460/22.06.2017 г. Тодор Костов Тодоров ДНИ/ТБО

ДПС

35 АУЗ № 789-791/17.10.2017 г. Тинко Серафимов Ангелов ДПС
36 АУЗ № 37/31.01.2017 г. Емил Григоров Евтимов        ДПС
37 АУЗ № 745/29.09.2017 г. Славчо Венциславов Славчев ДПС
38 АУЗ № 827,828/30.10.2017 г. Бисер Митков Паунов ДПС
39 АУЗ № 780,781/16.10.2017 г. Христо Николаев Николов ДПС
40 АУЗ № 481/14.07.2017 г. Венцислава Иванова Димитрова ДПС
41 АУЗ № 623,764/04.10.2017 г. Данка Асенова Василева ДПС
42 АУЗ № 962/12.12.2017 г. Цветанка Благоева Петрова ДНИ/ТБО
43 АУЗ № 590/05.09.2017 г. Калоян Георгиев Кръстев ДПС
44 АУЗ № 83/17.02.2017 г. Никола Кръстев Стойчев ДПС
45 АУЗ № 641/14.09.2017 г. Детелин Ценов Благоев ДПС
46 АУЗ № 542-544/03.08.2017 г. Вероника Стоянова Георгиева ДНИ/ТБО

ДПС

47 АУЗ № 622/11.09.2017 г. Ваньо Михайлов Антонов ДПС
48 АУЗ № 147,148/16.02.2018 г. Бисер Киров Петров ДПС
49 АУЗ № 723/29.09.2017 г. Богдан Маринов Георгиев ДНИ/ТБО
50 АУЗ № 824/25.10.2017 г. Христо Николаев Паунов ДПС
51 АУЗ № 413,414/08.06.2017 г. Йорданка Митова Гелова ДНИ/ТБО
52 АУЗ № 625/11.09.2017 г. Симеон Асенов Йоцов ДПС
53 АУЗ № 596,597/05.09.2017 г. Николай Борисов Николов ДПС
54 АУЗ № 691/21.09.2017 г.

АУЗ № 121/09.02.2018 г.

Асен Каменов Найденов ДПС
55 АУЗ № 38-40/17.01.2018 г. Александър Методиев Александров ДНИ/ТБО

ДПС

56 АУЗ № 540,541/03.08.2017 г. Тодор Ангелов Георгиев ДНИ/ТБО
57 АУЗ № 318/26.05.2017 г. Петя Александрова Иванова ДНИ/ТБО
58 АУЗ № 209/13.04.2017 г. Кирил Стоилов Гълъбов ДНИ/ТБО
59 АУЗ № 104/24.02.2017 г. Симеон Здравков Колев ДПС
60 АУЗ № 349/01.08.2018 г. Георги Цветанов Ценов ДПС
61 АУЗ № 576-578/11.08.2017 г. Румен Николов Иванов ДПС
62 АУЗ № 820-822/25.10.2017 г. Валентин Руменов Гицов ДНИ/ТБО

ДПС

63 АУЗ № 319/26.05.2017 г. Йордан Каменов Младенов ДНИ/ТБО
64 АУЗ № 493,494/14.07.2017 г. Радослав Момчилов Петров ДНИ/ТБО

ДПС

65 АУЗ № 438/03.10.2018 г. Тодор Христов Захариев ДПС
66 АУЗ № 441/18.10.2018 г. Николай Димитров Петров ДПС

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 26.11.2018 г.

***************************************************

публикувано в Сряда, 31.10.2018 г. и валидно до 15.11.2018 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 686/21.09.2017 г. Светослав Нелиев Тодоров ДПС
2 АУЗ № 245,246 /16.05.2017 г. Даниел Малинов Стоянов ДПС
3 АУЗ № 714/28.09.2017 г. Игнат Калоянов Игнатов ДПС
4 АУЗ № 804-806/24.10.2017 г. Людмил Христов Йорданов ДПС
5 АУЗ № 315/26.05.2017 г. Василка Иванова Борисова ДНИ / ТБО
6 АУЗ № 774-776/05.10.2017 г. Ангел Георгиев Василев          ДПС
7 АУЗ № 807/24.10.2017 г. Ката Богданова Рангелова ДПС
8 АУЗ № 771-773/05.10.2017 г. Камен Минов Паунов ДПС
9 АУЗ № 230/04.05.2017 г. Найден Каменов Митов ДПС
10 АУЗ № 662, 663/18.09.2017 г. Боян Найденов Жечев ДПС
11 АУЗ № 255, 256/18.05.2017 г. Николай Борисов Паунов ДНИ/ТБО

ДПС

12 АУЗ № 410, 411/07.06.2017 г. Самуил Тодоров Николов ДНИ/ТБО

ДПС

13 АУЗ № 825/25.10.2017 г. Верка Величкова Гицова ДПС
14 АУЗ № 126/01.03.2017 г. Мирослав Бориславов Минков

ДПС

15 АУЗ № 84, 85/17.02.2017 г. Георги Ерменков Георгиев ДНИ/ТБО

ДПС

16 АУЗ № 72/07.02.2017 г. Александър Миленков       Добриянов ДНИ/ТБО
17 АУЗ № 447, 448/20.06.2017 г. Пламен Маринов Иванов ДНИ/ТБО

ДПС

18 АУЗ № 417, 418/07.09.2018 г. Димитър Георгиев Каменов ДПС
19 АУЗ № 402 / 06.06.2017 г. Йорданка Илиева Драгиева        ДПС
20 АУЗ № 506-508/20.07.2017 г. Делчо Луканов Делчев ДНИ/ТБО

ДПС

21 АУЗ № 531, 532/26.07.2017 г. Момчил Рангелов Цветков ДПС
22 АУЗ № 313, 314/25.05.2017 г. Иван Страхилов Тодоров ДПС

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 31.10.2018 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Относно: Провеждане на заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.