Сектор МДТ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Лого Община Берковица

публикувано в Понеделник, 09.01.2023 г.

валидно до 24.01.2023 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.2, ст.209 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № юл 2022-21/16.11.2022 г. Александрина – Русе ООД ДНИ/ТБО
2 АУЗ № 2021-28/23.07.2021 г. Тевсом ЕООД ДНИ/ТБО
3 АУЗ № 2022-4/11.01.2022 г. Беркленд ООД ДНИ/ТБО
4 АУЗ № юл 2022-10/30.09.2022 г. Вияд инженеринг ООД ДНИ
5 АУЗ № юл 2022-15/14.11.2022 г. Меткон 2018 ЕООД ДНИ/ТБО
6 АУЗ № юл 2022-19/14.11.2022 г. Агенция Булсаи ЕООД ДНИ/ТБО
7 АУЗ № юл 2022-33/23.11.2022 г. Еннсер ООД ДНИ/ТБО
8 АУЗ № юл 2022-34/23.11.2022 г. Сусин ТТ ЕООД ДНИ/ТБО
9 АУЗ № 616/14.12.2018 г. Иво Зарков Петров ДНИ/ТБО

МПС

10 АУЗ № 2022-47/28.06.2022 г. Николай Иванов Николов  ДНИ/ТБО
11 АУЗ № 2019-300/02.04.2019 г. Петрана Иванова Соколова ДНИ/ТБО

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 09.01.2023 г.

************

публикувано в Сряда, 07.10.2020 г.

валидно до 21.10.2020 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 2020-2/24.03.2020 г. Цветна градина 19 ЕООД ДНИ/ТБО
2 АУЗ № 318/28.06.2018 г.

АУЗ № 2020-3/24.03.2020 г.

Александрина – Русе ООД ДНИ/ТБО
3 АУЗ № 2020-4/24.03.2020 г. Б.К.М. ЕООД ДНИ/ТБО
4 АУЗ № 2020-8/25.03.2020 г. Ваня ГД Трейд ЕООД ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 2020-14/26.03.2020 г. Колева ЕООД ДНИ/ТБО
6 АУЗ № 2020-24/31.03.2020 г. ЕТ Калин Григоров-Грегори ДНИ/ТБО
7 АУЗ № 2020-31/02.04.2020 г. Стил ЕООД ДНИ/ТБО
8 АУЗ № 2020-32/02.04.2020 г.

АУЗ № 2020-33/02.04.2020 г.

Коле 33 ЕООД ДНИ/ТБО

МПС

9 АУЗ № 2020-37/03.04.2020 г. ЕТ Силви Петров-Силвио ДНИ/ТБО

МПС

10 АУЗ № 2020-44/06.04.2020 г. Финлийз АД ДНИ/ТБО
11 АУЗ № 2020-46/07.04.2020 г. Нолимекс ЕООД МПС
12 АУЗ № 2020-55/08.04.2020 г. Греъм Кокс ЕООД ДНИ/ТБО
13 АУЗ № 2020-56/09.04.2020 г. Антъни Спенсър Пропъртис ЕООД ДНИ/ТБО
14 АУЗ № 2020-59/09.04.2020 г. ЕТ Тодор Георгиев МПС
15 АУЗ № 2020-60/09.04.2020 г. Екомит ЕООД ДНИ/ТБО
16 АУЗ № 2020-61/10.04.2020 г. Творческа къща Петрохан ООД Глоба
17 АУЗ № 35-2/27.12.2019 г. Еннсер ООД ДНИ/ТБО
18 АУЗ № 2020-29/31.03.2020 г. Екоберкстрой ЕООД МПС
19 АУЗ № 2020-64/10.04.2020 г. Инспайър Тур ЕООД ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 2020-65/10.04.2020 г. Тот-5 ООД ДНИ/ТБО
21 АУЗ № 2020-69/14.04.2020 г. Агрогеотранс ООД МПС
22 АУЗ № 2020-4/24.03.2020 г. ЕТ Везни 74-Наталия Милчева ДНИ/ТБО
23 АУЗ № 2020-75/15.04.2020 г. МРМ ООД МПС
24 АУЗ № 2020-80/16.04.2020 г. ЕТ Дрибъл-Влахов-Вътко Илиев МПС
25 АУЗ № 166-1/21.05.2015 г.

АУЗ № 2020-83/21.04.2020 г.

ЕТ Евита-Евелина Григорова ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 2020-87/22.04.2020 г. ЕТ Боби Дани-Светлин Данаилов ДНИ/ТБО
27 АУЗ № 2020-94/23.04.2020 г. Мигелтранс ООД МПС
28 АУЗ № 2020-95/23.04.2020 г. Берк-Нет ЕООД МПС
29 АУЗ № 2020-96/24.04.2020 г. Ти Ай Ти ЕООД МПС
30 АУЗ №2020-104/05.08.2020 г. Краник ООД МПС
31 АУЗ №2020-105/05.08.2020 г. Конвои ЕООД МПС
32 АУЗ №2020-106/05.08.2020 г. Интерпред ООД МПС
33 АУЗ №2020-108/05.08.2020 г. Ти Франклин Холдингс Би Джи ЕООД ДНИ/ТБО
34 АУЗ № 192-1/21.07.2014 г.

АУЗ №2020-109/26.08.2020 г.

Топ Естейстс БГ ЕООД ДНИ/ТБО
35 АУЗ № 354-1/31.10.2016 г. М-Ви ЕООД ДНИ/ТБО

********

публикувано в Понеделник, 25.03.2019 г.

валидно до 08.04.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 34,35,36/31.01.2017 г. Цветан Георгиев Граматиков ДПС
2 АУЗ № 581-1/10.12.2018 г. Първан Дамянов Иванов ДПС
3 АУЗ № 577-1/07.12.2018 г. Валентин Валериев Кочов ДПС
4 АУЗ № 572 /06.12.2018 г. Петър Иванов Гошкин ДПС
5 АУЗ № 583-1/10.12.2018 г. Камелия Найденова Митова ДПС
6 АУЗ № 584-1/10.12.2018 г. Тинко Лозанов Илиев ДПС
7 АУЗ № 565-1/05.12.2018 г. Йордан Тодоров Симеонов ДПС
8 АУЗ № 393/31.08.2018 г. Деница Момчилова Средкова ДНИ/ТБО
9 АУЗ № 347,348/01.08.2018 г. Георги Христов Димитров ДПС
10 АУЗ № 23/06.02.2019 г. Кадиев и Кадиев АД ДНИ/ТБО

********************************************************************

публикувано в Четвъртък, 14.03.2019 г.

валидно до 28.03.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 24/07.02.2019 г. Беркленд ООД ДНИ/ТБО
2 АУЗ № 25 /07.02.2019 г. Реал ЕООД ДНИ/ТБО
3 АУЗ № 11/10.01.2019 г. Солар Индъстрис ООД ДНИ/ТБО
4 АУЗ № 5 /07.01.2019 г. Слана ООД ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 7/07.01.2019 г. Агенция Булсаи ЕООД ДНИ/ТБО
6 АУЗ № 6/08.01.2019 г. Арнасалам ЕООД ДНИ/ТБО

**********************************************

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

публикувано в сряда, 13.03.2019 г.

валидно до 27.03.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 39,40,41/31.01.2017 г. Стефан Георгиев Костадинов ДНИ/ТБО
2 АУЗ № 195 /06.04.2017 г.

АУЗ № 555,556 /04.12.2018 г.

Кирил Иванов Стефанов ДПС
3 АУЗ № 689/21.09.2017 г.

АУЗ № 553/04.12.2018 г.

Благомил Цолов Паунов ДПС
4 АУЗ № 367 /22.08.2018 г. Георги Михайлов Шиклов ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 396/31.08.2018 г. Деян Димов Колев ДНИ/ТБО
6 АУЗ № 202/23.03.2018 г. Валери Василев Пенков ДНИ/ТБО
7 АУЗ № 233,234/13.04.2018 г. Велислав Цветанов Шейнов ДПС
8 АУЗ № 363-1/29.10.2015 г. Лилка Пенова Найденова ДНИ/ТБО
9 АУЗ № 362-1/29.10.2015 г. Наследници на Мито Михайлов Найденов ДНИ/ТБО
10 АУЗ № 106/09.02.2018 г. Антоанета Вескова Велчева ДНИ/ТБО
11 АУЗ № 231/13.04.2018 г. Наследници на Велин Методиев Русев ДНИ/ТБО
12 АУЗ № 222/13.04.2018 г. Васил Михайлов Христов ДНИ/ТБО
13 АУЗ № 389/31.08.2018 г. Даниела Стефанова Младенова ДНИ/ТБО
14 АУЗ № 102/09.02.2018 г. Анка Григорова Първанова ДНИ/ТБО
15 АУЗ № 333-335/29.06.2018 г. Георги Йорданов Велков ДНИ/ТБО
16 АУЗ № 186-188/19.03.2018 г. Ваклин Иванов Ангелов ДНИ/ТБО

ДПС

17 АУЗ № 107/09.02.2018 г. Антоанета Георгиева Воденичарова ДНИ/ТБО
18 АУЗ № 571-1/06.12.2018 г. Мирослав Василев Маринов    ДНИ/ТБО
19 АУЗ № 568-1 / 06.12.2018 г. Любомир Асенов Борисов ДПС
20 АУЗ № 573-1/06.12.2018 г. Жулиян Иванов Борисов ДПС
21 АУЗ № 590-1/11.12.2018 г. Сладинка Василева Тодорова ДПС
22 АУЗ № 557,558/04.12.2018 г. Петър Каменов Стоянов ДНИ/ТБО

ДПС

23 АУЗ № 545/04.12.2018 г. Красимир Димитров Манасиев      ДНИ/ТБО
24 АУЗ № 540/03.12.2018 г. Петър Младенов Младенов ДНИ/ТБО
25 АУЗ № 542/04.12.2018 г. Николай Александров Илиев ДПС
26 АУЗ № 536,537/03.12.2018 г. Снежана Александрова Иванова ДПС

ДНИ/ТБО

27 АУЗ № 528/30.11.2018 г. Димчо Георгиев Димчев ДНИ/ТБО
28 АУЗ № 525/30.11.2018 г. Пръвка Георгиева Първанова ДНИ/ТБО
29 АУЗ № 515/29.11.2018 г. Зоя Димитрова Златкова ДПС
30 АУЗ № 517,518/29.11.2018 г. Росен Михайлов Андров ДНИ/ТБО

ДПС

31 АУЗ № 533/30.11.2018 г. Марийка Атанасова Бончева ДНИ/ТБО
32 АУЗ № 526/30.11.2018 г. Петко Борисов Петков    ДНИ/ТБО
33 АУЗ № 524/30.11.2018 г. Тодор Димитров Петров    ДНИ/ТБО
34 АУЗ № 550/04.12.2018 г. Трайко Тасев Апостолов    ДНИ/ТБО
35 АУЗ № 559/04.12.2018 г. Наска Емилова Захариева ДПС
36 АУЗ № 556/04.12.2018 г. Симеон Василев Шанков ДНИ/ТБО
37 АУЗ № 561/04.12.2018 г. Димчо Асенов Маринов ДПС
38 АУЗ № 521/29.11.2018 г. Милен Максимов Николов ДНИ/ТБО

********************************************************************************

публикувано в Понеделник, 25.02.2019 г.

валидно до 11.03.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 669/18.09.2017 г.

АУЗ № 442/18.10.2018 г.

Маруся Христова Гицова ДПС
2 АУЗ № 520 /29.11.2018 г. Светлин Юлиянов Серафимов ДПС
3 АУЗ № 534/30.11.2018 г. Цветан Крумов Гицов ДПС
4 АУЗ № 18,19/14.01.2019 г. Борис Методиев Гогов ДПС

ПАТЕНТ

5 АУЗ № 959/12.12.2017 г. Средко Ангелов Тасков ДПС
6 АУЗ № 237/16.04.2018 г. Величко Юрев Величков          ДПС
7 АУЗ № 103/09.02.2018 г. Анна Ботьова Замфирова ДПС
8 АУЗ № 488/26.11.2018 г. Мариан Илиев Атанасов ДНИ/ТБО
9 АУЗ № 391/31.08.2018 г. Данчо Горчов Йорданов ДПС
10 АУЗ № 160/23.02.2018 г. Богдан Николов Богданов ДПС
11 АУЗ № 246/20.04.2018 г. Венета Димитрова Атанасова ДНИ/ТБО
12 АУЗ № 247/20.04.2018 г. Мария Димитрова Атанасова ДНИ/ТБО
13 АУЗ № 198/19.03.2018 г. Валентина Миланова Василева ДПС
14 АУЗ № 342/27.07.2018 г. Георги Младенов Синигерски        ДПС
15 АУЗ № 340/29.06.2018 г. Георги Костадинов Коцев ДНИ/ТБО
16 АУЗ № 32,33,34/15.01.2018 г. Александър Давидов Александров ДНИ/ТБО

ДПС

17 АУЗ № 302,303,304/18.05.2018 г. Георги Благоев Зарков ДНИ/ТБО

ДПС

18 АУЗ № 255/20.04.2018 г. Верка Александрова Йотова    ДНИ/ТБО
19 АУЗ № 270 / 10.05.2018 г. Виолета Иванова Алексиева    ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 92/02.02.2018 г. Анелия Димова Каменова ДПС
21 АУЗ № 146/16.02.2018 г. Бисер Георгиев Аврамов        ДПС
22 АУЗ № 242/20.04.2018 г. Венелин Георгиев Симов        ДПС
23 АУЗ № 414/07.09.2018 г. Димитър Василев Димитров        ДПС
24 АУЗ № 346/01.08.2018 г. Георги Тодоров Пеков ДПС
25 АУЗ № 27/12.01.2018 г. Албена Веселова Михайлова ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 328/29.06.2018 г. Георги Иванов Иванов ДПС
27 АУЗ № 235/13.04.2018 г. Величка Иванова Григорова ДПС
28 АУЗ № 175/02.03.2018 г. Борислав Найденов Драганов ДПС
29 АУЗ № 282/14.05.2018 г. Вихър Стефков Георгиев ДПС
30 АУЗ № 398/31.08.2018 г. Диана Иванова Терзийска ДНИ/ТБО
31 АУЗ № 310,311/25.05.2018 г. Георги Владимиров Найденов ДПС

ДНИ/ТБО

32 АУЗ № 156,157/23.02.2018 г. Богдан Георгиев Игнатов    ДНИ/ТБО

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 25.02.2019 г.

********************************************************************

публикувано в Понеделник, 11.02.2019 г.

валидно до 26.02.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 541/03.12.2018 г. Цеко Каменов Симов ДПС
2 АУЗ № 538 /03.12.2018 г. Еленко Валентинов Андреев ДПС
3 АУЗ № 146-1/12.05.2015 г. Никола Каменов Николов ДНИ/ТБО
4 АУЗ № 147-1/12.05.2015 г. Анка Милушева Николова ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 952/12.12.2017 г. Камен Цветков Гидионов ДНИ/ТБО
6 АУЗ № 295/17.05.2018 г. Владо Георгиев Аврамов          ДПС
7 АУЗ № 109/09.02.2018 г. Антоанета Найденова Гогова ДНИ/ТБО
8 АУЗ № 324/29.06.2018 г. Георги Димитров Петров ДПС
9 АУЗ № 52/19.01.2018 г. Ана Илиева Андреева ДПС
10 АУЗ № 257/27.04.2018 г. Веселин Георгиев Димчев ДНИ/ТБО
11 АУЗ № 127/16.02.2018 г. Ася Асенова Николова ДНИ/ТБО
12 АУЗ № 388/31.08.2018 г. Даниела Младенова Младенова ДНИ/ТБО
13 АУЗ № 111/09.02.2018 г. Антон Илиев Илиев ДНИ/ТБО
14 АУЗ № 117, 118/09.02.2018 г. Асен Борисов Тодоров        ДПС
15 АУЗ № 125 /09.02.2018 г. Асен Трифонов Яков        ДПС
16 АУЗ № 404/07.09.2018 г. Димитрана Асенова Луканова ДНИ/ТБО
17 АУЗ № 158,159/23.02.2018 г. Богдан Горанов Якимов ДНИ/ТБО
18 АУЗ № 49/19.01.2018 г. Алмира Борисова Алексова    ДНИ/ТБО
19 АУЗ № 387 / 31.08.2018 г. Данила Иванова Тодорова    ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 402/07.09.2018 г. Дилиана Недкова Вълчева ДПС
21 АУЗ № 75,76/26.01.2018 г. Ангел Кирилов Каменов        ДПС
22 АУЗ № 200/19.03.2018 г. Валентина Пенкина Благоева        ДПС
23 АУЗ № 70,71/26.01.2018 г. Ангел Иванов Младенов        ДПС
24 АУЗ № 209/26.03.2018 г. Ваньо Димитров Иванов    ДНИ/ТБО
25 АУЗ № 293,294/17.05.2018 г. Владимир Цветков Харалампиев ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 96/02.02.2018 г. Анета Асенова Каменова ДПС
27 АУЗ № 192/19.03.2018 г. Валентин Стефанов Димитров ДПС
28 АУЗ № 290,291/17.05.2018 г. Владимир Петров Младенов ДПС

ДНИ/ТБО

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 11.02.2019 г.

****************************************************************

публикувано в Понеделник, 28.01.2019 г.

валидно до 11.02.2019 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 449-1/10.12.2016 г. Васил Атанасов Алексов ДПС
2 АУЗ № 444 /19.10.2018 г. Владимир Георгиев Георгиев ДНИ/ТБО
3 АУЗ № 447/19.10.2018 г. Явор Димитров Мирчев ДПС
4 АУЗ № 55/18.07.2013 г. Бисер Боянов Петров ДНИ/ТБО
5 АУЗ № 453/20.11.2018 г. Васил Първанов Гълъбов ДПС
6 АУЗ № 454-456/20.11.2018 г. Павел Каменов Емилов          ДПС

ДНИ/ТБО

7 АУЗ № 459/20.11.2018 г. Игнат Калоянов Динков ДПС
8 АУЗ № 460/21.11.2018 г. Камен Найденов Герасимов ДПС
9 АУЗ № 468/21.11.2018 г. Слави Георгиев Славчев ДПС
10 АУЗ № 471/22.11.2018 г. Стефан Миланов Димитров ДПС
11 АУЗ № 472/22.11.2018 г. Тодор Георгиев Георгиев ДПС
12 АУЗ № 473/22.11.2018 г. Мария Стефанова Павлова ДПС
13 АУЗ № 491/26.11.2018 г. Николай Валериев Данчов ДПС
14 АУЗ № 497/27.11.2018 г. Любен Георгиев Пеков         ДПС
15 АУЗ № 499  /27.11.2018 г. Камен Любенов Симов         ДПС
16 АУЗ № 505/28.11.2018 г. Лозан Асенов Златков ДПС
17 АУЗ № 509/28.11.2018 г. Спаска Георгиева Георгиева ДНИ/ТБО
18 АУЗ № 482-485/23.11.2018 г. Боно Йосифов Бонев ДПС

ДНИ/ТБО

19 АУЗ № 519 / 29.11.2018 г. Симеон Василев Цеков         ДПС
20 АУЗ № 12/25.01.2017 г. Райна Любомирова Ташева ДНИ/ТБО
21 АУЗ № 365, 366/22.08.2018 г. Георги Марков Михов        ДПС
22 АУЗ № 664,665/18.09.2017 г. Николай Митков Милчев        ДПС
23 АУЗ № 114,115/24.02.2017 г. Ивайло Георгиев Михайлов        ДПС
24 АУЗ № 354/03.08.2018 г. Горан Иванов Кънчев        ДПС
25 АУЗ № 243/20.04.2018 г. Венета Александрова Иванова ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 206/26.03.2018 г. Валери Стоянов Стоянов ДНИ/ТБО
27 АУЗ № 422-424/14.09.2018 г. Димитър Иванов Дамянов ДПС
28 АУЗ № 134,135/16.02.2018 г. Атанас Димитров Тончев ДПС

ДНИ/ТБО

29 АУЗ № 144/16.02.2018 г. Биляна Яворова Николова ДПС

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 28.01.2019 г.

*****************************************************************************

публикувано в Петък, 14.12.2018 г.

валидно до 28.12.2018 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи и общинска собственост“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 2,3/24.01.2017 г. Мариана Шарева Атанасова ДНИ/ТБО

ДПС

2 АУЗ № 20 /27.01.2017 г. Борислав Цветков Иванов ДПС
3 АУЗ № 45/01.02.2017 г. Силва Михайлова Йосифова ДНИ/ТБО
4 АУЗ № 89,90,91/17.02.2017 г. Михаил Михайлов Димитров ДПС
5 АУЗ № 108,109,110,111/24.02.2017 г. Иван Борисов Иванов ДНИ/ТБО

ДПС

6 АУЗ № 151/17.03.2017 г. Кирил Митков Георгиев ДПС
7 АУЗ № 162/17.03.2017 г. Емил Йорданов Михайлов ДНИ/ТБО
8 АУЗ № 164,165,166/17.03.2017 г. Иван Атанасов Янев ДНИ/ТБО

ДПС

9 АУЗ № 168/17.03.2017 г.

АУЗ № 192/06.04.2017 г.

Красимира Иванова Иванова ДНИ/ТБО
10 АУЗ № 223,224/04.05.2017 г. Васил Митков Митков ДПС
11 АУЗ № 228,229/04.05.2017 г. Христо Крумов Гицов ДПС
12 АУЗ № 231,232/04.05.2017 г. Цветан Атанасов Богданов ДПС
13 АУЗ № 236,237/15.05.2017 г. Асен Михайлов Паунов ДПС
14 АУЗ № 257,258/18.05.2017 г. Найден Славейков Симеонов ДПС
15 АУЗ № 259,260/18.05.2017 г. Тошко Митков Каменов ДПС
16 АУЗ №282,283,284,285,286/19.05.2017 г. Любомир Каменов Павлов ДПС
17 АУЗ № 291,292/22.05.2017 г. Емил Николов Манов ДПС
18 АУЗ № 305/25.05.2017 г. Наталия Артьомовна Георгиева ДНИ/ТБО
19 АУЗ № 306/ 25.05.2017 г. Петър Недков Георгиев ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 308/25.05.2017 г. Любен Симеонов Николов ДПС
21 АУЗ № 311,312/25.05.2017 г. Вера Славейкова Благоева ДНИ/ТБО

ДПС

22 АУЗ № 356,357/31.05.2017 г. Иво Теодосиев Силвиев ДНИ/ТБО

ДПС

23 АУЗ № 376/23.08.2018 г. Данаил Георгиев Михайлов ДНИ/ТБО

ДПС

24 АУЗ № 384/05.06.2017 г. Георги Кирилов Ненков ДПС
25 АУЗ № 396/06.06.2017 г. Ивайло Петков Иванов ДПС
26 АУЗ № 404/07.06.2017 г. Тодор Трифонов Ангелов ДНИ/ТБО
27 АУЗ № 420,421,422/12.06.2017 г. Дончо Иванов Филипов ДНИ/ТБО

ДПС

28 АУЗ № 427,428/14.06.2017 г. Георги Кръстев Антонов ДНИ/ТБО
29 АУЗ № 435/14.06.2017 г. Николай Ангелов Пиперков ДПС
30 АУЗ № 436/14.06.2017 г. Младен Славков Атанасов ДПС
31 АУЗ № 441,442/19.06.2017 г. Цветелин Василев Маринов ДНИ/ТБО

ДПС

32 АУЗ № 552/04.08.2017 г. Румяна Иванова Стоянова ДНИ/ТБО
33 АУЗ № 555,556/04.08.2017 г. Илиян Александров Иванов ДНИ/ТБО
34 АУЗ № 584/18.08.2017 г. Валентин Валериев Кочов ДПС
35 АУЗ № 591,592/05.09.2017 г. Борис Иванов Борисов ДПС
36 АУЗ № 594,595/05.09.2017 г. Валери Данчов Кочов ДПС
37 АУЗ № 598,599/05.09.2017 г. Симеон Йорданов Радулов ДПС
38 АУЗ № 602,603,604,605/05.09.2017 г. Юлиян Кирчев Каменов ДПС
39 АУЗ № 610/11.09.2017 г. Дочка Донкова Минова ДПС
40 АУЗ № 611/11.09.2017 г. Серафим Русимов Русимов ДПС
41 АУЗ № 614/11.09.2017 г. Радослав Симеонов Колев ДПС
42 АУЗ № 616/11.09.2017 г. Андрей Говедарски ДПС
43 АУЗ № 618/11.09.2017 г. Венелин Георгиев Ангелов ДПС
44 АУЗ № 619/11.09.2017 г. Венера Величкова Мирчева ДПС
45 АУЗ № 620/11.09.2017 г. Кирил Иванов Стефанов ДПС
46 АУЗ № 626/11.09.2017 г. Павел Каменов Емилов ДПС
47 АУЗ № 628/12.09.2017 г. Марио Дочков Христов ДПС
48 АУЗ № 631/12.09.2017 г. Теменужка Красимирова Петрова ДПС
49 АУЗ № 634/12.09.2017 г. Неделко Юрев Рангелов ДПС
50 АУЗ № 636/12.09.2017 г. Силвия Юриева Пекова ДПС
51 АУЗ № 637/14.09.2017 г. Тодор Лозанов Илиев ДПС
52 АУЗ № 638/14.09.2017 г. Иванка Георгиева Захариева ДПС
53 АУЗ № 643/14.09.2017 г. Тодор Иванов Тодоров ДПС
54 АУЗ № 644/14.09.2017 г. Стефан Миланов Димитров ДПС
55 АУЗ № 648/14.09.2017 г. Виолета Асенова Дренчова ДПС
56 АУЗ № 651/15.09.2017 г. Георги Атанасов Томов ДПС
57 АУЗ № 653/15.09.2017 г. Тихомир Миленов Тодоров ДПС
58 АУЗ № 656/15.09.2017 г. Анелия Евтимова Николова ДПС
59 АУЗ № 659/15.09.2017 г. Георги Тасев Апостолов ДПС
60 АУЗ № 660,661/18.09.2017 г. Митко Василев Георгиев ДПС
61 АУЗ № 683/20.09.2017 г. Васил Маринов Борисов ДПС
62 АУЗ № 685/20.09.2017 г. Юлиян Серафимов Манчев ДПС
63 АУЗ № 688/21.09.2017 г. Томо Янков Златков ДПС
64 АУЗ № 690/21.09.2017 г. Дренчо Величков Дренчев ДПС
65 АУЗ № 693/21.09.2017 г. Тодор Цветков Тодоров ДПС
66 АУЗ № 694/21.09.2017 г. Даниел Асенов Николов ДПС
67 АУЗ № 699/21.09.2017 г. Игнат Борисов Съботинов ДПС
68 АУЗ № 702/21.09.2017 г. Асен Борисов Тодоров ДПС
69 АУЗ № 710,711/28.09.2017 г. Величко Игнатов Мирчев ДПС
70 АУЗ № 712,713/28.09.2017 г. Найден Славейков Кочов ДПС
71 АУЗ № 724,725/29.09.2017 г. Теменужка Велинова Русева ДПС
72 АУЗ № 731,732/29.09.2017 г. Георги Василев Митов ДПС
73 АУЗ № 733/29.09.2017 г. Славчо Каменов Симеонов ДПС
74 АУЗ № 736/29.09.2017 г. Мая Велкова Каменова ДПС
75 АУЗ № 737/29.09.2017 г. Любомир Асенов Борисов ДПС
76 АУЗ № 739/29.09.2017 г. Дренчо Асенов Симов ДПС
77 АУЗ № 741/29.09.2017 г. Тинко Лозанов Илиев ДПС
78 АУЗ № 751/03.10.2017 г. Елисавета Цветанова Петкова ДПС
79 АУЗ № 752/03.10.2017 г. Емануил Светлозаров Радулов ДПС
80 АУЗ № 765/04.10.2017 г. Йордан Тодоров Симеонов ДПС
81 АУЗ № 766/04.10.2017 г. Гълъбина Наташева Аврамова ДПС
82 АУЗ № 769/04.10.2017 г. Румен Тодоров Каменов ДПС
83 АУЗ № 798,799/17.10.2017 г. Калоян Иванов Борисов ДПС
84 АУЗ № 812,813,814/25.10.2017 г. Йордан Руменов Гицов ДНИ/ТБО

ДПС

85 АУЗ № 837,838/31.10.2017 г. Огнян Найденов Рангелов ДПС
86 АУЗ № 839/31.10.2017 г. Теменужка Качова Цолова ДНИ/ТБО

ДПС

87 АУЗ № 840/31.10.2017 г. Витан Рачов Николов ДПС
88 АУЗ № 843/01.11.2017 г. Васил Върбанов Рангелов ДПС
89 АУЗ № 845/01.11.2017 г. Георги Иванов Игнатов ДПС
90 АУЗ № 855,856/07.11.2017 г. Вела Велкова Иванова ДПС
91 АУЗ № 862/07.11.2017 г. Цветана Михайлова Бобанова ДНИ/ТБО
92 АУЗ № 863/07.11.2017 г. Виолета Павлова Димитрова ДПС
93 АУЗ № 865/07.11.2017 г. Иванка Спасова Кирова ДНИ/ТБО
94 АУЗ № 867/08.11.2017 г. Линка Борисова Чинова ДПС
95 АУЗ № 876/08.11.2017 г. Славко Цветанов Младенов ДНИ/ТБО
96 АУЗ № 883/17.11.2017 г. Найден Каменов Симеонов ДПС
97 АУЗ № 885/17.11.2017 г. Славка Нончева Костадинова ДНИ/ТБО
98 АУЗ № 889,890,891,892/17.11.2017 г. Иван Кръстев Димитров ДНИ/ТБО
99 АУЗ № 893/17.11.2017 г. Тинко Седефков Илиев ДПС
100 АУЗ № 899/17.11.2017 г. Давид Филипов Найденов ДПС
101 АУЗ № 900/17.11.2017 г. Ставри Каменов Симов ДПС
102 АУЗ № 947,948/12.12.2017 г. Благовест Иванов Филипов ДНИ/ТБО
103 АУЗ № 949/12.12.2017 г. Елисавета Николова Бижева ДНИ/ТБО
104 АУЗ № 950,951/12.12.2017 г. Райна Богданова Михайлова ДНИ/ТБО

ДПС

105 АУЗ № 955/12.12.2017 г. Камен Величков Арсов ДПС
106 АУЗ № 956/12.12.2017 г. Богомил Трендафилов Трендафилов ДПС
107 АУЗ № 957/12.12.2017 г. Мариана Серафимова Кочова ДПС
108 АУЗ № 958/12.12.2017 г. Йордан Петров Кръстев ДПС
109 АУЗ № 961/12.12.2017 г. Димитър Атанасов Янев ДНИ/ТБО
110 АУЗ № 972/19.12.2017 г. Веселин Василев Боев ДНИ/ТБО
111 АУЗ № 973/29.12.2017 г. Еленко Георгиев Герасимов ДНИ/ТБО
112 АУЗ № 976/29.12.2017 г. Биляна Милотинова Стаменова ДНИ/ТБО
113 АУЗ № 978/29.12.2017 г. Николай Влъчков Стаменов ДНИ/ТБО
114 АУЗ № 376/23.08.2018 г. Данаил Георгиев Михайлов ДНИ/ТБО

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 14.12.2018 г.

**********************************************************************

публикувано в Понеделник, 26.11.2018 г.

валидно до 10.12.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 386/05.06.2017 г. Воин Найденов Георгиев ДНИ / ТБО
2 АУЗ № 408 /07.06.2017 г. Вергиния Петрова Заркова ДНИ / ТБО
3 АУЗ № 512,513/21.07.2017 г. Борислав Илиев Паунов ДНИ/ТБО

ДПС

4 АУЗ № 567,568/10.08.2017 г. Веселин Андреев Тимофеев ДНИ/ТБО

ДПС

5 АУЗ № 606/05.09.2017 г. Явор Ценов Ценов ДПС
6 АУЗ № 607,608,609/07.09.2017 г. Васил Димитров Георгиев          ДПС
7 АУЗ № 615,621/11.09.2017 г. Анелия Викторова Георгива ДПС
8 АУЗ № 197,198/06.04.2017 г. Драгомир Атанасов Цветков ДНИ/ТБО

ДПС

9 АУЗ № 832,833/30.10.2017 г. Найден Петков Манчев ДПС
10 АУЗ № 211/13.04.2017 г. Димитър Димитров Зарчев ДПС
11 АУЗ № 384/23.08.2018 г. Даниела Александрова Каменова ДПС
12 АУЗ № 205/11.04.2017 г. Димитър Любомиров Борисов ДПС
13 АУЗ № 721/29.09.2017 г. Милка Иванова Рангелова ДПС
14 АУЗ № 777/16.10.2017 г. Денислав Георгиев Василев        ДПС
15 АУЗ № 242/16.05.2017 г. Камен Захариев Христов ДПС
16 АУЗ № 141/16.02.2018 г. Атанаска Ставрева Манчева ДПС
17 АУЗ № 220/26.03.2018 г. Васил Асенов Киров ДПС
18 АУЗ № 749/29.09.2019 г. Еленка Василева Арнолд ДПС
19 АУЗ № 505 / 20.07.2017 г. Анна Йорданова Христова ДНИ/ТБО
20 АУЗ № 210/13.04.2017 г. Дарина Тодорова Бельова ДПС
21 АУЗ № 535/26.07.2017 г. Кристина Анатолиева Драганова        ДПС
22 АУЗ № 70,71/06.02.2017 г. Александър Петков Николчев ДНИ/ТБО

ДПС

23 АУЗ № 234/04.05.2017 г. Любка Серафимова Манчева ДПС
24 АУЗ № 77,78/26.01.2018 г. Ангел Найденов Ангелов ДНИ/ТБО

ДПС

25 АУЗ № 462,463/22.06.2017 г. Бойко Светлинов Гелов ДНИ/ТБО
26 АУЗ № 738/29.09.2017 г. Здравко Митков Георгиев ДПС
27 АУЗ №707-709/28.09.2017 г. Татяна Борисова Перчева ДПС
28 АУЗ № 416,417,418/12.06.2017 г. Гроздан Николов Грозданов ДНИ/ТБО

ДПС

29 АУЗ № 748/29.02.2017 г. Йордан Павлов Миланов ДПС
30 АУЗ № 717-720/28.09.2017 г. Роза Стефкова Мирчева ДПС
31 АУЗ № 728,729/29.09.2017 г. Кирил Марков Петров ДПС
32 АУЗ № 442-1/10.12.2016 г. Александър Петров Петров ДПС
33 АУЗ № 399,400/31.08.2018 г. Диана Тодорова Цветкова ДПС
34 АУЗ № 458,459,460/22.06.2017 г. Тодор Костов Тодоров ДНИ/ТБО

ДПС

35 АУЗ № 789-791/17.10.2017 г. Тинко Серафимов Ангелов ДПС
36 АУЗ № 37/31.01.2017 г. Емил Григоров Евтимов        ДПС
37 АУЗ № 745/29.09.2017 г. Славчо Венциславов Славчев ДПС
38 АУЗ № 827,828/30.10.2017 г. Бисер Митков Паунов ДПС
39 АУЗ № 780,781/16.10.2017 г. Христо Николаев Николов ДПС
40 АУЗ № 481/14.07.2017 г. Венцислава Иванова Димитрова ДПС
41 АУЗ № 623,764/04.10.2017 г. Данка Асенова Василева ДПС
42 АУЗ № 962/12.12.2017 г. Цветанка Благоева Петрова ДНИ/ТБО
43 АУЗ № 590/05.09.2017 г. Калоян Георгиев Кръстев ДПС
44 АУЗ № 83/17.02.2017 г. Никола Кръстев Стойчев ДПС
45 АУЗ № 641/14.09.2017 г. Детелин Ценов Благоев ДПС
46 АУЗ № 542-544/03.08.2017 г. Вероника Стоянова Георгиева ДНИ/ТБО

ДПС

47 АУЗ № 622/11.09.2017 г. Ваньо Михайлов Антонов ДПС
48 АУЗ № 147,148/16.02.2018 г. Бисер Киров Петров ДПС
49 АУЗ № 723/29.09.2017 г. Богдан Маринов Георгиев ДНИ/ТБО
50 АУЗ № 824/25.10.2017 г. Христо Николаев Паунов ДПС
51 АУЗ № 413,414/08.06.2017 г. Йорданка Митова Гелова ДНИ/ТБО
52 АУЗ № 625/11.09.2017 г. Симеон Асенов Йоцов ДПС
53 АУЗ № 596,597/05.09.2017 г. Николай Борисов Николов ДПС
54 АУЗ № 691/21.09.2017 г.

АУЗ № 121/09.02.2018 г.

Асен Каменов Найденов ДПС
55 АУЗ № 38-40/17.01.2018 г. Александър Методиев Александров ДНИ/ТБО

ДПС

56 АУЗ № 540,541/03.08.2017 г. Тодор Ангелов Георгиев ДНИ/ТБО
57 АУЗ № 318/26.05.2017 г. Петя Александрова Иванова ДНИ/ТБО
58 АУЗ № 209/13.04.2017 г. Кирил Стоилов Гълъбов ДНИ/ТБО
59 АУЗ № 104/24.02.2017 г. Симеон Здравков Колев ДПС
60 АУЗ № 349/01.08.2018 г. Георги Цветанов Ценов ДПС
61 АУЗ № 576-578/11.08.2017 г. Румен Николов Иванов ДПС
62 АУЗ № 820-822/25.10.2017 г. Валентин Руменов Гицов ДНИ/ТБО

ДПС

63 АУЗ № 319/26.05.2017 г. Йордан Каменов Младенов ДНИ/ТБО
64 АУЗ № 493,494/14.07.2017 г. Радослав Момчилов Петров ДНИ/ТБО

ДПС

65 АУЗ № 438/03.10.2018 г. Тодор Христов Захариев ДПС
66 АУЗ № 441/18.10.2018 г. Николай Димитров Петров ДПС

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 26.11.2018 г.

***************************************************

публикувано в Сряда, 31.10.2018 г. и валидно до 15.11.2018 г., 17:00 часа.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 686/21.09.2017 г. Светослав Нелиев Тодоров ДПС
2 АУЗ № 245,246 /16.05.2017 г. Даниел Малинов Стоянов ДПС
3 АУЗ № 714/28.09.2017 г. Игнат Калоянов Игнатов ДПС
4 АУЗ № 804-806/24.10.2017 г. Людмил Христов Йорданов ДПС
5 АУЗ № 315/26.05.2017 г. Василка Иванова Борисова ДНИ / ТБО
6 АУЗ № 774-776/05.10.2017 г. Ангел Георгиев Василев          ДПС
7 АУЗ № 807/24.10.2017 г. Ката Богданова Рангелова ДПС
8 АУЗ № 771-773/05.10.2017 г. Камен Минов Паунов ДПС
9 АУЗ № 230/04.05.2017 г. Найден Каменов Митов ДПС
10 АУЗ № 662, 663/18.09.2017 г. Боян Найденов Жечев ДПС
11 АУЗ № 255, 256/18.05.2017 г. Николай Борисов Паунов ДНИ/ТБО

ДПС

12 АУЗ № 410, 411/07.06.2017 г. Самуил Тодоров Николов ДНИ/ТБО

ДПС

13 АУЗ № 825/25.10.2017 г. Верка Величкова Гицова ДПС
14 АУЗ № 126/01.03.2017 г. Мирослав Бориславов Минков

ДПС

15 АУЗ № 84, 85/17.02.2017 г. Георги Ерменков Георгиев ДНИ/ТБО

ДПС

16 АУЗ № 72/07.02.2017 г. Александър Миленков       Добриянов ДНИ/ТБО
17 АУЗ № 447, 448/20.06.2017 г. Пламен Маринов Иванов ДНИ/ТБО

ДПС

18 АУЗ № 417, 418/07.09.2018 г. Димитър Георгиев Каменов ДПС
19 АУЗ № 402 / 06.06.2017 г. Йорданка Илиева Драгиева        ДПС
20 АУЗ № 506-508/20.07.2017 г. Делчо Луканов Делчев ДНИ/ТБО

ДПС

21 АУЗ № 531, 532/26.07.2017 г. Момчил Рангелов Цветков ДПС
22 АУЗ № 313, 314/25.05.2017 г. Иван Страхилов Тодоров ДПС

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 31.10.2018 г.