Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР.БЕРКОВИЦА”

0001Пълният списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю (събеседване) за персонал за предоставяне на социални услуги в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, 12 позиции по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, е прикачен по-долу.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване в сградата на Община Берковица, стая 106.

За длъжностите: Социален работник, Логопед, Педагог, Музикален педагог, Шофьор/Поддръжка на 14.09.2020 г. в 10:30 часа.

За длъжността Детегледач, допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване на 15.09.2020 г. в 10:30 часа.

Списък на допуснати до интервю кандидати