Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Лого Община Берковица

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ – ГР. БЕРКОВИЦА

1.РАДИ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
2.НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Недопуснати – няма.
Тестът ще се проведе на 12.05.2023 г. от 13:00часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, ет.1.

Председател на конкурсната комисия Спаска Георгиева – Заместник – Кмет на Община Берковица