Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

0001Пълният списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю (събеседване) за позициите „РЕХАБИЛИТАТОР/КИНЕЗИТЕРАПЕВТ” и „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”  в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, е прикачен по-долу.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване на 13.10.2020 г. в 11:00 часа в стая 106 на Общинска администрация – гр. Берковица.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ