Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Лого Община Берковица

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

„СЕКРЕТАР НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ“

1.ДИМИТРИНКА РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА-ЙОЦОВА
Защитата на „Програмата за развитие на МКППМН“ за 3 годишен период ще се проведе на 09.01.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, ет.1.
Председател на конкурсната комисия Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица.

Подпис:/П/

29.12.2022 година