АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 08 АПРИЛ 2022 г.

Лого - Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
06 април 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Заявление РД-92-00-1689 от Лъчезар Григоров, гр. Берковица относно правно основание за ползването на ПИ с идентификатор 03928.511.626 по КК и КР на гр. Берковица.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
06 април 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Докладна РД-92-00-1697 относно Календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2022 г.
3.Докладна РД-92-00-1691 относно Осигуряване средства за разплащане по проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете“, сключен с ЦОИДУЕМ, по НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ 2021-2022 година, Договор № НПОД-БС33.3-004/20.09.2021 година.
4.Докладна РД-92-00-1692 относно корекция на Решение № 278 от Протокол № 12/29.05.2020 г. и Решение № 660 от Протокол № 32/28.05.2021 г. на Общински съвет – Берковица.
5.Докладна РД-92-00-1698 относно Издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2021 г. за планираните дейности и разходи за 2022 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
05 април 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Заявление РД-92-00-1689 от Лъчезар Григоров, гр. Берковица относно правно основание за ползването на ПИ с идентификатор 03928.511.626 по КК и КР на гр. Берковица.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
07 април 2022 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
05 април 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
07 април 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Докладна РД-92-00-1697 относно Календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
06 април 2022 г. /сряда/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Докладна РД-92-00-1699 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ 14297.23.160 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Лицето, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-1703 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.53.34 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, местност Извора след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
06 април 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Нормативни актове

Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА – приет и изменен с реш. 77/прот. 5 от 26.01.2024

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

С ХРАСТОРЕЗИ И МОТОРНИ РЕЗАЧКИ ЛПГ-БЕРКОВИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В ПОЧИСТВАНЕТО НА КАЛЕТО

Ученици от  Лесотехническа професионална гимназия  се включиха в инициативата на Община Берковица за почистване на местността с туристически потенциал –

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (706) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (26) град Берковица (34) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (41) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

100% БУДНИ В СЕЛО СЛАТИНА

На 20 февруари фолклорната група на с. Слатина, специално за ” 100% будни” по БНТ, представи местни ястия в дома

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.