АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 20.09.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
18 септември 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2712 относно удължаване на срок за ползване на лек автомобил Дачия „Сандеро“, ДК № М 20-17 СА;
3.Докладна РД-92-00-2723 относно безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Фолксваген пасан“, М 49-49 ВС;
4.Докладна РД-92-00-2724 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.280 находящ се в гр. Берковица, ул. „Елин Пелин“;
5.Докладна РД-92-00-2725 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.230 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 34;
6.Докладна РД-92-00-2726 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.282 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;
7.Докладна РД-92-00-2727 относно продажба на Поземлен имот 886 в квартал 3 по плана на село Гаганица, община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2741 относно избор на временно изпълняващ длъжността управител на ”МБАЛ Берковица” ЕООД гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
18 септември 2023 г. (понеделник) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2610(2) относно отчет за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Център за работа с деца – Берковица за учебната 2022/2023 година;
3.Докладна РД-92-00-2700(1) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2612(2) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – кв. Раковица за 2022 г.;
5.Докладна РД-92-00-2728 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите в Детска градина „Малина“ гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2729 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, стопанисването и опазването на активите в Основно училище „Г. С. Раковски“ – с. Бързия, общ. Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2730 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, стопанисването и опазването на активите в Детска градина „Васил Левски“ – с. Бързия, общ. Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2737 относно осигуряване на транспорт от кв. „Раковица“ до 1. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, 3. ОУ „Иван Вазов“, ДГ „Пролетна дъга“, ДГ „Звънче“ и ДГ „Малина“;
9.Докладна РД-92-00-2739 относно одобряване на проектобюджета за 2024 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2025 г.и 2026 г. /втори етап/ на Община Берковица;
10.Докладна РД-92-00-2740 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционната програма на община Берковица, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2023 г. и чл. 124, ал. 3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА;
11.Заявление РД-92-00-2699 от Данаил Драганов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Гого Драганов;
12.Заявление РД-92-00-2711 от Атанас Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2718 от Салтир Тодоров, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
19 септември 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2731 относно избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на с. Бързия“;
3.Докладна РД-92-00-2733 относно избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Берковица“;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
19 септември 2023 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
19 септември 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2700(1) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2612(2) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – кв. Раковица за 2022 г.;
4.Заявление РД-92-00-2699 от Данаил Драганов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Гого Драганов;
5.Заявление РД-92-00-2711 от Атанас Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2718 от Салтир Тодоров, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
19 септември 2023 г. (вторник) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2610(2) относно отчет за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Център за работа с деца – Берковица за учебната 2022/2023 година;
3.Докладна РД-92-00-2737 относно осигуряване на транспорт от кв. „Раковица“ до 1. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, 3. ОУ „Иван Вазов“, ДГ „Пролетна дъга“, ДГ „Звънче“ и ДГ „Малина“;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
18 септември 2023 г. (понеделник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2738 относно изменение на ОУП в обхват на ПИ 03928.201.117, 03928.201.118, 03928.201.104, 03928.201.106, 03928.201.107 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Раковица и други, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
18 септември 2023 г. (понеделник) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
19 септември 2023 г. (вторник) – 15:30 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.