Актуални Новини

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК И СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК В СКЦ – БЕРКОВИЦА

Комисия назначена със Заповед РД-15-459/15.09.2017г. на кмета на Община Берковица за подбор на персонал в Семейно-консултативен център гр.Берковица по проект „Разкриване на семейно –консултативен център гр.Берковица“ въз основа на проведеното интервю на 20.09.2017г. и получени резултати класира кандидатите:

За длъжност Социален сътрудник:

1.Екатерина Николаева Господинова

Резерва:

1.Васил Симчов Василев

За длъжност Социален работник:

1.Росица Георгиева Пожарова

2.Маргарита Миткова Марценкова

Резерва:

1.Еми Ангелова Господинова