Съобщения

СПРАВКА ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНАТА ПО ПОВОД COVID 19 към 31.07.2020 г.

С  П  Р  А  В  К  А
за направени разходи от община Берковица по повод COVID 19
към 31.07.2020 г.

№ по ред Описание на разходите Количество

 

Стойност

/в лева/

 

1.

Маски за лице

1882

3348,00

2.

Ръкавици

22510

4334,79

3.

Дезинфектант за ръце

692

3041,90

4.

Почистващи препарати и дезинфектанти

235

2603,55

5.

Тризон

675

910,71

6.

Термометър

1

59,90

Общо разходи:

14298,85