Актуални Новини

СРЕЩА ВЪВ 2. ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – БЕРКОВИЦА

По инициатива на педагогическия съветник учениците от 5 – 8 клас на 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица проведоха среща с инспектор от Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Господин Цветомил Христов запозна децата с превантивните дейности за предпазване от рискови поведения. Интерес предизвика дискусията върху актуалните проблеми за превенция на зависимостите на малолетните от наркотици, трафика на хора, безопасността в интернет и пресичане на компютърните престъпления. Интересът пролича в многобройните въпроси, които учениците зададоха за работата на ГДБОП на територията на областта и общината.

Вашият коментар