Актуални Новини

СРЕЩА В ПОЛША

LOGOОт 7 до 12 юни 2015 г. в Полша се проведе шестата последна официална работна среща по проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”, сключен между община Берковица и ЦРЧР.

Домакин на срещата бе координаторът на проекта – община Елбльог. Община Берковица бе представена от служители на администрацията, Трето ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица и РУП Берковица. Българската делегация и партньорите от Полша взеха участие в панелни дискусии на теми: „Равносметка на постигнати цели и резултати по проекта“, „Спрете агресията, интеграционни дейности и работни срещи с учители, ученици и полицейски служители“, „Дискусия за продължаващо сътрудничество между полицията и училищата в областта на подобряване безопасността на учениците“, “Рискове свързани с неконтролираната употреба на компютърните мрежи, дигиталните телефони – киберпространството“, “Рисково поведение в резултат на агресията” и “Процедура с учениците в риск или извършители на криминално престъпление“. Българската делегация се срещна със своите партньори от общината, полицията и двете училища, партньори в проекта, като обмениха добри практики и опит и споделиха своите виждания относно бъдещо съвместно сътрудничество. На една от срещите делегацията бе интервюирана от полски медии, изявили интерес по проекта, класиран на първо място от центъра за развитие на човешките ресурси във Варшава.
Всички участници в проекта и работните срещи получиха сертификати за участие.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.