Актуални Новини

СРЕЩА – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ – ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ“

WWF – България  проведе  среща-дискусия на тема “Екосистемни услуги – оценка и картиране” на територията на Западна Стара планина (Общини Берковица, Г. Дамяново, Чипровци и Чупрене).  Срещата се  състоя в сградата на община Берковица – заседателната зала на общински съвет. Участие взеха заинтересовани от темата представители на местните структури и институции, лицензирани лесовъди, представители на  бизнеса, медии и др. Участниците в срещата се запознаха и обсъдиха  предварително събраната и анализирана експертно-техническа информация за оценка и картиране на екосистемните услуги на територията на Западна Стара планина, както бяха информирани, за добрите примери, касаещи местните общности при въвеждането на плащания за екосистемните услуги – ПЕУ (Payments for Ecosystem Services – PES). Не на последно място те бяха запознати  и с планираното въвеждане и допълнителните възможности за развитие за местната общност при създаването и внедряването на икономически инструменти за опазване на екосистемите на територията на Западна Стара планина.