Актуални Новини

СРЕЩА – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ПЛАЩАНИЯ ЗА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЯХ. СХЕМА ЗА ТУРИЗЪМ В ЗСП“

WWF – България проведе среща-дискусия на тема “Плащания за екосистените услуги и позлите от тях. Схема за туризъм в ЗСП” на територията на Западна Стара планина (Общини Берковица, Г. Дамяново, Чипровци и Чупрене). Присъства и представител от Община Вършец. Срещата се състоя в сградата на Община Берковица – заседателната зала на общински съвет. Кметът на Община Берковица в ролята си на домакин приветства всички присъстващи с добре дошли. Участниците в срещата се запознаха и обсъдиха добрите примери, касаещи местните общности при въвеждането на плащания за екосистемните услуги – ПЕС (Payments for Ecosystem Services – PES). Не на последно място те бяха запознати и с планираното въвеждане и допълнителните възможности за развитие за местната общност при създаването и внедряването на икономически инструменти за опазване на екосистемите на територията на Западна Стара планина.

Стана ясно, че целта на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“ е да се спомогне за устойчивото развитие на зони с висока екологична стойност в България. WWF е една от шестте партньорски организации в България, която отговаря за компонент „Плащания за екосистемни услуги“. Задачата им е да насърчат подхода към екосистемните услуги в рамките на проекта, както и да оценят екосистемните услуги в пилотни зони и да предложат схеми за плащания за тях.

Проектът като цяло се стреми към включване на целите, свързани с опазването на природата, в политическия, икономическия и социалния обществен дневен ред на България. Ще се покаже как по-слабо развитите селски райони могат да подобрят статута си чрез насърчаването на устойчиво развитие. Също така ще се предоставят ефективни инструменти и механизми за управление на потенциални конфликти между екологични и стопански фактори.WWF ще се стреми към намиране на устойчиви решения за финансиране на управлението на биологичното разнообразие чрез остойностяване на екосистемните услуги, изпиване на модели за въвеждане на доброволни вноски при използване на защитени зони, както и осигуряване на капацитет на администрациите на природните паркове, които да прилагат новите модели за насърчаване и подпомагане на развитието на стопански дейности в подкрепа на биологичното разнообразие.

Последващи  стъпки за екипа на WWF по проекта ще са избор и остойностяване на подходящи екосистемни услуги.Изгорвени са доклади за трите пилотни зони, в които се работи: природен парк „Врачански Балкан“, природен парк „Българка“ и защитена зона „Западна Стара планина“.Ще се определят всички съществуващи схеми за плащания за екосистемни услуги (ПЕС) в България и ще разработят критерии за избор на минимум пет основни схеми за ПЕС. Ще се разработят и методология за изчисляване на избраните схеми за ПЕС.